Politiikka


Opettajan arvoilla, yrittäjän asenteella


”Voin vaikuttaa yhteisiin päätöksiin. Se on politiikkaa.” Tyttäreni, 7 v.

Jokaisella on oltava mahdollisuus elää hyvää elämää ja olla mukana tekemässä itseään koskevia päätöksiä. Opiskeleminen ja yrittäminen luo työtä ja hyvinvointia kaikille. Työn tekemisen on oltava kannattavampaa, kuin sen tekemättä jättämisen. Vapaa-aika on arvokasta jokaiselle, mutta se ei saa olla liian kallista kenellekään. Hyvä olo lähtee terveydestä, perheestä, luonnosta ja harrastuksista. Onnellisilla vanhemmilla on onnellisia lapsia – sukupolvesta seuraavaan. Kahden kodin lapset ja eroperheet on huomioitava päätöksenteossa entistä vahvemmin. Elämisen on oltava edullisempaa myös yhden aikuisen talouksille: eläkeläisille ja sinkuille. Päiväkotien, koulujen ja terveyspalveluiden täytyy löytyä läheltä kotia.


Lapset ja nuoret ensin. Siksi koulut ja kasvattajat ovat tärkeitä.

Yhtenäinen Suomi on syntynyt kaiken kansan koulutusjärjestelmästä, 1850-luvun kansakoulusta ja vuoden 1921 oppivelvollisuuslaista. Tämän päivän maassa itävät huomisen hedelmät.

 • Opetuksen järjestäjän on taattava opetuksen ja varhaiskasvatuksen laatu riittävillä resursseilla
 • Syrjäytymistä ja eriarvoistumista on aktiivisesti ehkäistävä.
 • Opettajia ja perheitä on tuettava koulukiusaamiseen puuttumisessa.
 • Opettajien ja varhaiskasvattajien työyhteisöön ja -hyvinvointiin täytyy kiinnittää entistä parempaa huomiota.
 • Maksuton osa-aikainen varhaiskasvatus kaikille 3-7 -vuotiaille.
 • Vanhempien on voitava valita koti- ja päivähoidon välillä. Pienten lasten kotihoitoa tulisi tukea entistä paremmin ansiosidonnaisella korvauksella.
 • Eronneiden perheiden lapset tulee huomioida lainsäädännössä nykyistä laajemmin.

  Kahdessa kodissa asuvat lapset ja eroperheet on huomioitava päätöksenteossa nykyistä paremmin

Työtehtävät muuttuvat. Siksi tarvitaan jatkuvaa kouluttautumista.

 • Opiskelupaikkojen määrää on lisättävä korkea-asteella. Kukaan ei saa olla ”drop out”.
 • Aikuisten on voitava opiskella sekä työn ohella että työttömänä.
 • Rahan ja osa-aikatyön täytyy riittää elämiseen opiskeluaikana. Tukien tulorajoja täytyy nostaa tuntuvasti.
 • Korkeakoulujen ja yritysten yhteistyö vahvistaa tutkimusta ja kehitystä ja tukee työn saantia.
 • Innovaatioita ja säästöjä saadaan aikaan kun työelämä ja korkea-asteen opiskelu limitetään tiukemmin yhteen.

  Hyvinvointia opiskelun ja työn kautta. Yrittämisen on oltava kannattavaa, jotta palkansaajille riittää työtä ja toimeentuloa.

Riittävästi palkitsevaa työtä. Siksi yrittämisestä on tehtävä kannattavampaa.

Pienet yritykset ovat hyvinvointimme selkäranka. Suurin osa uusista työpaikoista ja puolet tuotannon bruttoarvon kasvusta syntyy PK-yrityksissä. Suomen 625 000 yrityksestä (Kaupparek. 2016) yksityisiä elinkeinonharjoittajia on jo 35% ja valtaosa (n. 98%) yrityksistä on henkilömäärältään pieniä tai keskisuuria. Selkärangan painetta täytyy helpottaa. Investoinnit tuovat elinvoimaa. Työn ja perheen yhdistämisen ei pidä olla vaikea palapeli, oli perhekoko mikä tahansa. Palvelu-, liikenne- ja varhaiskasvatusratkaisuilla voidaan parantaa työssäkäyvien elämänlaatua.

 • Pienille yrityksille ja start-upeille on tarjottava palveluita ja toimitiloja.
 • Mikro- ja PK-yrittäjien eläkejärjestelmää ja verotusta on uudistettava, sekä työnantajakustannuksia huojennettava.
 • Työssäkäyvien vanhempien palveluita ja osa-aikatyön mahdollisuuksia on parannettava.
 • Jokaiselle vapaus ansaita verotonta palkka- tai yritystuloa 500 euroa/kk ilman vaikutusta opintotukeen, työttömyyspäivärahaan tai eläkkeeseen.
 • Työnantajia on houkuteltava tarjoamaan mahdollisuuksia osa-aikatyöhön ja joustavaan työaikaan.
 • Päiväkoti- ja esikoulupaikan on löydyttävä läheltä kotia tai työtä, tai vanhemman lapsen koulua.
 • Keskituloiset tarvitsevat kevyemmän progression ansiotuloihin, sekä alennuksen lapsiin kohdistuviin maksuihin.

  Eläminen ei saa olla kallista yhden aikuisen talouksille. Vanhusten kodinomaisen asumisen tarjonta on inhimillisyyden mittari.

”Pehmeitä arvoja, kovia tekoja.”


Kaupungin tehtävä on koulutuksen ja maakunnan elinvoiman kehittäminen. Kulttuurin ja harrastustoiminnan tukeminen on osa kestävää kehitystä. Toimivien palvelujen täytyy olla ihmistä lähellä. Maalaisjärki päässä kaupungissakin.

Hyvinvointi lähtee terveydestä, läheisistä, luonnosta ja harrastuksista. Ihmistä ei jätetä yksin.