Yhteystiedot

Mirita Saxberg

Mirita Marketing

Y-tunnus l Company ID: 2061288-0


Juonto- ja puhujatiedustelut, koulutus l Gällande moderator och talare, utbildning l Hostess, speaker, and training requests:

+358 (0)50 562 1225   mirita (at) mirita.fi


Helsingin kaupunginvaltuusto ja eduskunta l Gällande Helsingfors stadsfullmäktige och riksdagen l Regarding Helsinki City Council and Parliament of Finland:

+358 (0) 50 512 2913   mirita.saxberg (at) eduskunta.fi


Some

 Mirita Saxberg

@MiritaSaxberg

Mirita Saxberg

@MiritaSaxberg

Mirita Saxberg