Työ tekee onnelliseksi – hyvinvoinnin 10 käskyä

Työssä käyvät ovat onnellisempia. Väitetään, että työttömät ovat stressaantuneempia. Väite on helppo uskoa. Työtä tekevän henkinen ja taloudellinen hyvinvointi on parempi kuin työttömällä. Työttömyys tulee myös kalliiksi. Työn tekeminen taas tuo hyvinvointia jokaiselle, sillä julkisen sektorin maksukyky on kiinni verotulojen määrästä. Tärkeimpiä veronmaksajia ovat yksityiset yritykset. Uudet työpaikat syntyvät pieniin kasvuyrityksiin.

 Suomen suurin työnantaja on silti Helsingin kaupunki. Helsingin kaupungilla on töissä 38 000 ihmistä. Kaupungissa on vajaat 50 000 yritystä, jotka työllistävät keskimäärin 250 000 työntekijää. Työttöminä on noin 12 prosenttia helsinkiläisistä. Jotta jokaisella olisi mahdollisuus hyvään elämään, työttömien määrää on vähennettävä ja yksityisen sektorin työntekijöitä oltava enemmän – työ on avain inhimilliseen onneen ja hyvinvointiin.

Oletko sinä onnellinen? Toivon niin, mutta ei ole ihme jos kenkä puristaa – Suomessa on kansainvälisen vertailun mukaan jäykimmät työarkkinat. Niille on lisättävä joustoa, jotta yleistä hyvinvointia lisäävien yritysten maksukykyä voidaan kasvattaa.

Hyvinvoinnin 10 käskyä:

1. Pidetään yleissitovuuden purkutalkoot – on lisättävä paikallisen sopimisen määrää työn ehdoista.

2. Puretaan julkisen sektorin byrokratiaa – niin yksityishenkilöiden kuin yritysten hakemus- ja lupamenettelyt ovat raskaita, aikaa vieviä ja sitovat henkilötyötunteja.

3. Alennetaan veroprosenttia – ostovoima paranee, raha liikkuu, ja korkea verotaso ei valu yritysten kannettavaksi.

4. Investoidaan opetukseen – laadukas perusopetus ehkäisee syrjätymistä ja mielenterveysongelmia. Näiden hoidon ja niistä aiheutuvien korvausten kustannukset ovat useita miljardeja vuositasolla.

5. Tuetaan koulutusta – nuorten jatkokoulutus ja korkea-asteen tutkimustyö houkuttelee investointeja ja sijoituksia, ja palvelee työelämän tarpeita monin tavoin.

6. Poistetaan vastikkeeton työttömyyskorvaus ja uudistetaan asumistuki – työhön täytyy kannustaa. Se ei lopu tekemällä.

7. Poistetaan vastikkeettomat yritystuet ja helpotetaan pk-yrittäjien toimintaedellytyksiä – markkinaehtoinen kilpailu parantaa tehokkuutta ja laatua. Start-upien ja pienten yritysten kasvun tukeminen taas on investointi.

8. Poistetaan ammatti- ja työnantajayhdistysten verovapaus ja ohjataan niiden sijoitukset pk-yrityksiin – suorat vaikutukset satoja miljoonia euroja. Epäsuorat miljardeja.

9. Uudistetaan YEL- ja TyEL -vakuutusjärjestelmä – helpotetaan yrittäjien ja osa-aikatyöntekijöiden toimeentuloa.

10. Parannetaan työssä käynnin mahdollisuuksia – työaikoihin liukumaa, päivähoitopaikat läheltä, pienemmät hoidon kustannukset keskituloisille ja työssä käyville sinkkuvanhemmille.

Käytännön uudistuksia yrittäjien työllistämismahdollisuuksien lisäämiseksi tehdään kaupunkitasolla. Kuntapäättäjät vaikuttavat oman kuntansa yritysystävällisyyteen ja koulutukseen. Julkisen sektorin ei pidä syödä yksityisiä markkinoita, vaan toimia samojen kilpailuehtojen mukaisesti. Toimiviin yrityksiin syntyy työtä. Työ tuo hyvinvointia. Hyvinvoiva kaupunki tukee niitä asukkaita, jotka eivät työtä voi tehdä.

Vaikka Helsinki onkin onnellisten virkamiesten kaupunki, on tärkeätä keskittyä siihen, että Helsingistä löytyisi myös Suomen onnellisimmat yrittäjät. Tulevaisuuden Helsingissä tarvitaan enemmän onnellisia työntekijöitä.

Lisätty 07.04.2017