Nu är det dags att börja jobba! Jag kandiderar i riksdagsvalet 2023

Mirita Saxberg kandidat i riksdagsvalet 2023-Samlingspartiet Helsingfors

Kära helsingforsare, jag är orolig för Finlands riktning. Den sista chansen för en kursändring är just nu. Därför ställer jag upp i riksdagsvalet.

Låt oss fixa saker och ting tillsammans. Politik finns till för oss vanliga människor. Det är ansvarsfullt att prioritera barnens behov, likaså att göra arbetet och företagandet lönsamt. Vardagen fungerar när pengarna räcker till och då hälsan samt tryggheten värnas om. Utbildningen och forskningen bör satsas på och tillgången till basservice tryggas.

Som mamma vet man vad den fungerande vardagen består av

Jag är 40-årig ledamot i Helsingfors stadsfullmäktige, företagare inom kommunikation, singelmamma till två och seg som bara den. Jag har varit egenföretagare sedan 2006 och mamma sedan 2011. Jag har jobbat sedan tonåren och sysselsatt själv drygt hundra personer.

Till utbildningen är jag magister i förvaltningsvetenskaper, doktorand i ekonomi och yrkespedagogiska lärare. Jag har varit verksam i politiken i tio år, varav fem år i riksdagen. Jag är inne på min andra mandatperiod i såväl stadsfullmäktige, i nämnden för bildning och fostran, som i landskapsstyrelsen. Jag sitter i styrelsen av Företagarna i Helsingfors (Helsingin Yrittäjät).

Kom med och delta i valarbetet!

Ring, rekommendera, följ mig på sociala medier. Dela postningar, stöd, gilla, donera, rösta och ta med kompisarna till valurnan. Låt oss bekanta närmare med varandra!

Kontaktuppgifter  Mirita CV  Teman i riksdagsvalet  Blogg  Kokoomus 2023 – Samlingspartiets valprogram

Mirita Saxberg – teman i riksdagsvalet 2023

Politik är gärningar för framtiden

1 Barnens uppfostran och lärstigen bör tryggas. Det är ansvarsfullt att prioritera barnens behov

Mirita Saxberg - Barnens uppfostran och lärstigen bör tryggas. Det är ansvarsfullt att prioritera barnens behov

BARNENS UPPFOSTRAN OCH LÄRSTIGEN

Framtiden tillhör barnen. Barnfamiljernas, lärarnas och uppfostrarnas välmående mäter den hållbara utvecklingen. Utbildningens och småbarnspedagogikens resurser ska ökas. Möjligheterna för hemvård för de allra yngsta ska förbättras. Utslagningen, segregationen och våldet i skolan ska förebyggas. Skilsmässofamiljer och barn som delar två hem ska tas i beaktande.

2 Arbetet och företagandet ska vara lönsamt. Det är värdefullt att förbättra företagarnas möjligheter att livnära sig själva och sysselsätta andra

Mirita Saxberg -Arbetet och företagandet ska vara lönsamt. Det är värdefullt att förbättra företagarnas möjligheter att livnära sig själva och sysselsätta andra

ARBETET OCH FÖRETAGANDET

Flitighet ska belönas. Då kan vi även ta hand om de som behöver hjälp. Beskattningen av arbetet och företagandet ska sänkas. Mikro- och småföretagens möjligheter att sysselsätta ska underlättas. Den privata sektorn ska ges chansen att producera en större andel av de offentliga tjänsterna. Den offentliga ekonomin är hållbar då arbetet ger mera i plånboken än socialskyddet.

3 Investera i utbildning och forskning. Kvalitativ forskning är en grundförutsättning för den hållbara utvecklingen

Mirita Saxberg -Investera i utbildning och forskning. Kvalitativ forskning är en grundförutsättning för den hållbara utvecklingen

UTBILDNING OCH FORSKNING

Bildning är en nationell konkurrensfördel. Investeringar i forskning, utveckling och innovationer inom universitet och yrkeshögskolor lockar internationellt kapital och arbete till Finland. Andra stadiets utbildning och det livslånga lärandet ska utvecklas. Studerandes möjligheter att förtjäna pengar ska underlättas och deras mentala hälsa ska tas hand om. Samarbetet med företagen ska intensifieras.

4 Tillgång till basservice ska möjliggöras. Vardagen fungerar då hälsan och säkerheten tas hand om

Mirita Saxberg -Tillgång till basservice ska möjliggöras. Vardagen fungerar då hälsan och säkerheten tas hand om

BASSERVICE, NATUREN OCH TRYGGHET

Försörjningsberedskapen prutar man aldrig på. Alla ska få vård omedelbart. Polisen och nödcentralerna ska få tillräckligt med resurser, dessa instanser ansvarar för vardagens säkerhet. Naturen nära oss ska bevaras och miljön ska värnas om. Trafiken ska vara smidig med alla fortskaffningsmedel. Den utsläppsfria bilismen och luftfarten ska utvecklas.

Bekanta dig med hela riksdagsvalsprogrammet här (på finska).