Laadukas koulutus ja oppiminen toteutuu vain korottamalla perusrahoitusta – KATSO VIDEO

Sijoitetaan kasvatukseen ja koulutukseen

Taikatemput eivät enää riitä. Oppimisen ja koulutuksen resursseja on lisättävä.

On totta, että Suomessa opettajien ja osaamisen taso on maailman huippuluokkaa. Kaikille avoin maksuton koulutus on mahdollisuuksien tasa-arvon kovin ydin. On myös totta, että:

1. Korkeakoulut kärsivät rahoituksen puutteesta

Kestävästi toimivaa yhteiskuntaa ja kriittiseen ajatteluun kykeneviä ihmisiä ei ole olemassa ilman tiedettä. Tutkijat toimivat myös opettajina ja asiantuntijoina. Nykyään kaikki halukkaat opiskelijat eivät pääse korkeakouluun – opiskelupaikkojen määrää on lisättävä radikaalisti. Se ei tietenkään ole mahdollista koulutuksen tason laskemisen kustannuksella. Resurssien puute heijastuu kaikille koulutusasteille sekä elinkeinoelämään. Lue lisää

2. Lukiolaisista viidesosa kärsii uupumuksesta

Joidenkin tutkimusten mukaan jopa puolet kokevat olevansa stressaantuneita. Toisen asteen oppimisen haasteena on lukiolaisen ja ammattikoululaisen vastuun määrä. Opintojen ohjausta sekä oppimisen tukea on parannettava. Samoin on kehitettävä ammatillisten opettajien mahdollisuuksia korkeakoulu- ja työelämäyhteistyöhön samalla, kun lähiopetuksen määrää kasvatetaan. Ammatillisten opintojen tavoitteena tulee olla korkeakouluopinnot tai osaamisen tunnustaminen opintojen jälkeen hankitun työkokemuksen perusteella. Jokainen nuori ansaitsee mahdollisuuden saada ylioppilastodistus ja jatkotutkinto. Lue lisää

3. Joka neljäs peruskoululainen tarvitsee erityistä tukea oppimiseen

Joka neljäs tarkoittaa noin 120 000 lasta. Erityisen tuen tarvitsevien määrä on edelleen kasvussa. Lakisääteiset turvalliset oppimisympäristöt eivät toteudu. Segregaation ja inkluusion haasteet vaativat läsnäoloa, rauhallisia tiloja ja erityistä osaamista. Opettajien, avustajien sekä erityisopettajien määrää on lisättävä ja ryhmäkokoja pienennettävä. Hankerahoitus ei ratkaise jatkuvia tarpeita, vaan ne vaikeuttavat koulujen johtamista ja suunnitelmallista rekrytointia. Lue lisää

4. Varhaiskasvatuksen henkilöstöpula on Suomen suuruinen ongelma

Kasvun turvaaminen tukee tervettä mielen kehitystä ja parantaa tulevaisuuden oppimistuloksia. Jos lasten varhaiskasvatus sakkaa, vähenevät vanhempien työssäkäynnin mahdollisuudet. Varhaiskasvattajien viesti on yksiselitteinen: päiväkoteihin tarvitaan lisää monialaista osaamista ja käsipareja. Työhyvinvointia ja työn palkitsevuutta on kasvatettava monella tavalla. Alan veto- ja pitovoima ei parane ilman korotuksia peruspalveluiden rahoitusosuuksiin, joilla kunnat järjestävät mm. varhaiskasvatusta. Lue lisää

Jokainen koulutukseen käytetty euro maksaa itsensä kolminkertaisena takaisin

Sijoitukset oppimiseen ja koulutukseen ovat Suomen tärkeimmät investoinnit. Oppiminen on elämänmittainen prosessi. Purkalla liimatut väliaikaiset lisäpanostukset eivät riitä. Nyt on aika tehdä pitkän aikavälin korjaukset perusrahoitukseen. Tulevaisuuden hyvinvointi riippuu siitä miten hyvä olo lapsilla on nyt. Korkeakouluopiskelijat ja tieteentekijät ovat aikuisia. Työelämä edellyttää jatkuvaa oppimista, erilaisia oppisopimusmalleja sekä aiemmin hankitun osaamisen tunnustamista. Kokoomus ei leikkaa koulutuksesta.