Autoiluun suunnattuja kannustimia ei pidä kritisoida

Mirita Saxberg kokoomus - tiet auki autoille - autot kuuluvat Helsinkiin

Kaupunkien keskustojen on oltava saavutettavissa kaikilla kulkutavoilla. Myös jakelu- ja huoltoliikenteen tarpeet on huomioitava. Vastustan Helsingin vihreää trendiä sulkea kadut autoilta. Kannatan päästöttömän liikenteen tukemista – tulevaisuuden autoilu on äänetöntä ja ekologista. Ruoka ei kulje kauppoihin raiteita pitkin.

Autoilun ja pysäköinnin mahdollisuuksia on kehitettävä keskustassa

Tämä on tehokas keino tukea yrittäjien elinkeinoa ja ylläpitää keskustan palveluja. Yksityisautoilla on tärkeä merkitys liikennejärjestelmän osana. Auto luo hyvän saavutettavuuden ja mahdollistaa liikkumisen myös niillä yhteysväleillä, joilla ei ole muita kulkutapavaihtoehtoja.

Joukkoliikenteen sujuvuus kaupungissa on tärkeää. Helsingissä on hyvin toimiva julkinen liikenne – suurimmat menneet ja tulevat investoinnit on kohdistettu raitioliikenteen kehittämiseen. Muualla kuin keskustassa asuvilla ja yrittäjillä oma auto on kuitenkin lasten ja tavaran kuljetukseen ainoa ja usein edullisin vaihtoehto. Tämä on tilanne myös muualla kuin pk-seudulla asuvilla.

Tieverkon kehittämisen rahoitus on turvattava

Teiden korjausvelkaa täytyy vähentää. Liikenneverkon kunnossapito on myös turvallisuus- ja huoltovarmuustekijä. Rahoituksen maksajina eivät kuitenkaan saa olla työssäkäyvät autoilijat. En kannata ruuhkamaksuja ja tietulleja, sillä ne toisivat lisää elinkeinonhankintaa haittaavia maksuja.

Liikkumisen hinnan odotetaan edelleen nousevan. Sillä on vaikutuksia myös kulutustuotteiden hintoihin. EU:ssa on päätetty tieliikenteen päästökaupan käynnistämisestä vuodesta 2027 alkaen. Se lisäisi bensiinin ja dieselin hintaa. Nousevat kustannukset ei saa osua ihmisten lompakkoihin.

Valtion on kompensoitava polttoaineen kustannuksia. Hyviä keinoja ovat esimerkiksi työmatkavähennykset sekä ammattiautoilun alennettu polttoainevero.

Ilmastotavoitteen eteen on tehtävä toimenpiteitä

Liikenteen päästöttömyyttä on tuettava sähköautojen hankintakannusteilla, lisäämällä sähköautojen latauspisteitä, sekä esimerkiksi autokannan kiertoa nopeuttavilla romutuspalkkioilla. Uusien autojen verotusta on laskettava, jotta autokanta uudistuu. Uusiutuvien polttoaineiden jakeluvelvoitetta ei pidä korottaa, sillä se nostaa polttoaineen hintoja.

Liikenteen päästöttömyys alentaa verokertymää. Alenema on kompensoitava, mutta verotuksen painopiste ei saa olla työssäkäynnin kustannuksissa, vaan haitoissa. Tehdään menoleikkaukset julkisen sektorin kustannuksiin ja kasvatetaan verokertymää yksityistämällä julkisia palveluja.

Autoiluun suunnattuja kannustimia kritisoidaan turhaan

Kritiikki kohdistuu esimerkiksi siihen, että sähköauton ostajan tuki verottaa myös muita kuin autoilijoita. Toisaalta mittavat raideinvestoinnit verottavat myös muita kuin raideliikenteen käyttäjiä. Liikenteen on oltava sujuvaa kaikilla kulkumuodoilla ja ihmisten on voitava valita itselleen sopiva vaihtoehto.

Jos Helsingin pääkadut kuitenkin päätetään muuttaa joukkoliikennekaduiksi, on autoliikenne ohjattava kulkemaan maanalaisen tunnelin kautta. Tunnelista tulee olla sujuva pääsy keskustan liikkeisiin, joiden läheisyyteen on varattava riittävästi maanalaista pysäköintitilaa.