Suomi ansaitsee pysyvät Nato-joukot

Mirita Saxberg - Suomi ansaitsee pysyvät Nato-joukot 2023

Nyt on uusi aika. Kaikki Nato-maat ovat ratifioineet Suomen jäsenyyden. Suomi on entistä vahvempi osa läntistä sotilasliittoa. Turvallisuuden tunne on vahva – Venäjä ei ole hyökännyt yhteenkään Nato-maahan.

Kahden päivän päästä käydään eduskuntavaalit. Tuoreen hallituksen ensisijaisiin tehtäviin kuuluu uuden, liittoutuneen Suomen rakentaminen. Lähtökohdan tulee olla aktiivisuus Naton toimintoja kohtaan. Suomen on tavoiteltava pysyviä Naton joukkoja.

Kuullos pyhä vala kallis Suomen maa, sinuun koskea ei väkivalta saa! Sua suojelemme, verin varjelemme

Venäjä on aina ollut uhka Suomelle. Tähän uhkaan olemme varautuneet pitkäjänteisesti ja hyvin. Maanpuolustus on vahva, luotettava ja yhteensopiva läntiseen sotilasliittoon. Naton pysyvät toiminnot parantaisivat suorituskykyä ja valmiutta entisestään.

Naton puolustusbudjettiin edellyttämä kahden prosentin tavoite bruttokansantuotteesta ei ole ongelma. Suomen puolustusmenot ovat nykyisellään jo 1,96% BKT:sta. Kriisinhallinnan ja rajavartioston menot mukaanlaskien kahden prosentin osuus jopa ylittyy.

Nato ei perusta tukikohtia helpoin perustein, mutta luotan Suomen ne saavan. Suomella arktisen sodankäynnin taidot ja osoitetut meriitit ovat maailman huipputasoa.

Ollos huoleton, poikas valveill’ on. – Suomen sotilaan lauluja, 1933