Esplanadien uudet katujärjestelyt – isku autoilijoiden vyön alle

Mirita Saxberg - Esplanadien uudet katujärjestelyt – isku yrittäjien ja autoilijoiden vyön alle

Oletko ajellut Espalla viime aikoina? Yksikaistaisuus luo ruuhkia, vaikka toki vilkkaat terassit näyttävät elinvoimaisilta. Uudet katujärjestelyt hankaloittavat helsinkiläisten liikkumista. Haitta kohdistuu etenkin yrittäjiin ja työkseen autoileviin, joille jopa useiden tuntien pidennys viikoittaisiin ajomatka-aikoihin saattaa aiheuttaa taloudellisia menetyksiä.

Esplanadien uusissa ajojärjestelyissä on kyse valtuustolta salassa tehdystä kokeilusta, jossa kaksikaistaista autotietä kavennettiin ja kevyelle liikenteelle lisättiin tilaa. Tietenkin laajennetut Espan terassit ja istutetut palmut ovat kesällä kivoja. Ne ovat todennäköisesti myös etu kadun varren ravintoloitsijoille ja muille kivijalkayrittäjille, mutta autoilun vaikeuttaminen keskustassa on pitkä vihreä trendi, joka syö elinvoimaa. Keskustan on oltava saavutettava kaikilla kulkumuodoilla.

Olen esittänyt valtuustossa, että nyt tutkitaan miten Esplanadien katujärjestelykokeilu vaikuttaa laajemmin helsinkiläisiin yrittäjiin sekä työssään itä-länsi-suunnassa autoileviin kaupunkilaisiin.

Kokoomus vastustaa autokaistojen kaventamista. Esplanadien muuttuvat liikennejärjestelyt on esitelty valtuustolle väliaikaisena kokeiluna. En tiedä onko kristallipalloni oikeassa, mutta ennustan, että yleinen oletus on tämän kokeilun muuttuvan pysyväksi järjestelyksi. Pelkkään kokeiluun on nimittäin satsattu ja uhrattu jo paljon.

Esplanadien hankkeen varjossa valmistellaan myös Kaivokadun sulkemista autoilta. Kokoomus ei kannata kumpaakaan hanketta, sillä ne vaikeuttaisivat keskustan saavutettavuutta ja elinvoimaa sekä ruuhkauttaisivat läpiajoliikennettä entisestään. Tietenkin myötämielisyyttä ns. kävelykaduille löytyisi, jos autoilu mahdollistettaisi maan alla. Maanalaista keskustaa tai tunnelien avaamista autoille vastustavat kuitenkin vihreät ja vasemmistopuolueet yhteen ääneen.

Olen esittänyt valtuustossa, että nyt tutkitaan miten Esplanadien katujärjestelykokeilu vaikuttaa laajemmin helsinkiläisiin yrittäjiin sekä työssään itä-länsi-suunnassa autoileviin kaupunkilaisiin. Esitys keräsi enemmistön kannatuksen.

Kritisoin myös päätöksentekoprosessia. Hyvä, että päätöksentekoprosessin lainmukaisuus on haettu hallinto-oikeuden ratkaistavaksi. Valtuustolla ei ole ollut mahdollisuutta päättää ajokaistan sulkemisesta eikä katukivetyksen asfaltoinnista, tai muustakaan liikennejärjestelyihin liittyvästä.

Valtuutetut eivät ole saanut tietoonsa hankkeen kustannuksia, vaikutusarviointeja tai tarkkoja suunnitelmia ainakaan ennen kuin vasta suunnitelmien ollessa niin pitkällä, että niihin on ollut mahdotonta vaikuttaa.

Asukkailla ja organisaatioilla ei ole ollut mahdollisuutta osallistua suunnitteluun. Kaupunkiympäristölautakunta on ymmärrykseni mukaan jättänyt huomiotta ainakin osan sille osoitetuista vaatimuksista sekä kannanotoista.

Valtuuston vasemmalta reunalta väitetään, että yrittäjiä on kuultu. Ei ole. Näennäisesti lausunto on kyllä pyydetty. Helsingin Yrittäjien hallituksen jäsenenä olin mukana ottamassa kantaa. Yrittäjien kannanotossa liikennejärjestelyjen todetaan huonontavan helsinkiläisten yrittäjien toimintaympäristöä.

Odotan tutkittuja todisteita siitä, että katujärjestelyt väitetysti parantaisivat elinkeinoelämää ja kaupunkilaisten liikkumista. Ennen luotettavaa dataa en kannata järjestelyä kokeiluna enkä pysyvänä. Runsaasta palautteesta päätellen kokeilu ei palvele kaupunkilaisia.

Valtuutettujen lakisääteinen tehtävä on valvoa kaupunkilaisten etua. Näin merkittävällä asialla olisi pitänyt olla valtuuston päätös.