Helsingin maksettava miljoonakorvaukset tietovuodon uhreille

Helsingin maksettava korvaukset tietovuodon uhreille - kaupunginvaltuutettu Mirita Saxberg

Helsingin tietovuodon seuraukset ovat surullisen laajat ja kauaskantoiset. Satojen tuhansien lasten, nuorten ja aikuisten identiteetti saattaa päätyä rikollisiin käsiin. Uhreja saattavat olla ainakin kaikki vuosina 2005-2018 syntyneet helsinkiläiset, heidän vanhempansa sekä opettajat. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vuotoa tutkitaan tietomurtona, jota ovat edesauttaneet kaupungin tietosuojavastuiden laiminlyönnit. Kaupunki on tehnyt rikosilmoituksen, mutta se ei suojaa meistä kenenkään henkilöllisyyttä.

Kaupungin on budjetoitava korvauksiin 6,6 miljoonaa euroa

Tekemässäni talousarvioaloitteessa edellytän, että Helsingin kaupunki varautuu korvaamaan lapsille ja heidän huoltajilleen aiheutuvan taloudellisen menetyksen, joka johtuu arkaluontoisten tietojen suojaamisesta ja vaihtamisesta. Poliisin antamien maksutietojen mukaan esimerkiksi passin sähköisestä uusimisesta koituu uhrille 44 euron kertakulu.

Korvausta varten on vuoden 2025 talousarvioon tehtävä 6 600 000 euron varaus. Arvio summasta perustuu tämänhetkisiin tietoihin alaikäisten uhrien määrästä ja vuotaneiden arkaluontoisten tietojen laajuudesta. Uhrien ja heille aiheutuvien välttämättömien kustannusten määrä tarkentuu tietovuodon selvityksen edetessä. Todellisiin kuluihin perustuva taloudellinen tappio on korvattava jokaiselle.

Satojen tuhansien ihmisten identiteetti saattaa olla rikollisissa käsissä

Tuoreen 21.5.2024 päivätyn Helsingin kaupungin tiedotteen mukaan tietovuoto koskettaa ainakin 150 000 lasta ja nuorta, lasten huoltajia, kaupungin 38 000 työntekijää, yksityisten päiväkotien ja koulujen työntekijöitä, vuokratyöntekijöitä, sijaisia, työnhakijoita, yhteistyökumppaneita ja mm. poliittisia luottamushenkilöitä. Näiden tietojen perusteella arvioin, että noin 400 000 ihmisen henkilöllisyys on saattanut vaarantua. Tämä tarkoittaa yli puolta kaikista helsinkiläisistä. Henkilötietoja on mahdollista käyttää rikollisiin tarkoituksiin.

Passien numerot voineet vuotaa kymmeniltä helsinkiläisiltä

Tämänhetkisen tiedon mukaan noin 50 helsinkiläisen tulisi vaihtaa passi. Kulkulupatiedot ovat saattaneet tulla julkisiksi Santahaminassa asioineilta henkilöiltä. Ulkomaalaistaustaisten lasten ja huuoltajien osalta näihin kuuluvat myös passien numerot. Ei ole tiedossa, että muiden henkilöiden passien yksilöintitiedot olisivat olleet tallennettuina tiedostoihin. Helsingin kaupunginkansliasta vahvistetaan, että muissa prosesseissa ei kerätä passien numeroita. Tämä on olosuhteisiin nähden helpottava tieto, sillä ulkomaalaistaustaisten kasvava osuus oli noin viidennes helsinkiläisestä 110 000 lapsesta vuonna 2020 (Helsingin kaupunkitutkimus). Peruuskouluikäisistä joka neljäs on vieraskielinen ja vieraskielisten osuus on pienempi kuin ulkomaalaistaustaisten (Ulkomaalaistaustaiset Helsingissä, 2021).

Henkilötunnukset, osoitteet ja muut arkaluontoiset tiedot

Pääasiallisesti vuotaneet tiedot koskevat päiväkoti- ja kouluikäisten lasten, huoltajien sekä ammattikoululaisten ja lukiolaisten henkilötunnuksia, osoitetietoja, äidinkieltä, kansalaisuutta, uskontoa, sekä lasten erityisen tuen tarvetta ja joidenkin oppijoiden terveystietoja. Lisäksi mm. varhaiskasvatusmaksuja varten ilmoitetut huoltajien tulotiedot sekä kaupungin toimeksianto- ja alihankintasopimustiedot ovat saattaneet levitä.

Omien henkilötietojen suojaaminen on meistä jokaisen turvallisuuden kannalta välttämätöntä

Suurimpana tunnistettuna riskinä on mahdollinen identiteettivarkaus. Toivon, että kaupunki tiedottaa nykyistä tiheämmin tilanteesta sekä ohjeistaa mahdollisista muista uhrien turvallisuutta koskevista varotoimista.

SUOJAA ITSESI IDENTITEETTIVARKAUDELTA. LISÄTIETOJA JA TOIMINTAOHJEITA LÖYDÄT TÄÄLTÄ

IN ENGLISH

Artikkelia muokattu 23.5. mahdollisesti vuotaneiden passinumeroiden ja asiaan liittyvien ulkomaalaistaustaisten henkilöiden arvion osalta