Politiikka

Kahden lapsen äitinä sitä tietää, mitä toimivaan arkeen tarvitaan


Mirita Saxberg Lapset kasvatetaan rakkaudella

Lasten edun turvaaminen on tärkeintä kaikessa päätöksenteossa

Olen kaupunginvaltuutettu sekä kasvatus- ja koulutuslautakunnan jäsen Helsingissä. Ajattelen, että segregaatio ja inkluusio tuottavat haasteita, joiden vaikutuksiin puuttuminen on tämän hetken tärkeimpiä asioita. Henkilökuntaa on koulutettava ja palkattava lisää.

Aikuisten sekä lasten ja nuorten aitojen kohtaamisten määrää on lisättävä. Kouluihin tarvitaan lisää avustajia. Päivähoitopaikan pitää löytyä läheltä. Ihan pienten lasten kotihoitoa täytyy tukea, jotta vanhemmat voivat valita sopivimman hoitomuodon. Varhaiskasvatus on laadukasta. Myös peruskoulussa on oltava pienet ryhmät sekä terveet ja rauhalliset oppimisympäristöt.

Opettajien ja varhaiskasvattajien palaute on otettava huomioon. Työhyvinvointiin panostetaan niin kouluissa kuin päiväkodeissakin. Johtamisen haasteita tulee kartoittaa ja puuttua ongelmakohtiin. Syrjäytymistä ja kouluväkivaltaa ennaltaehkäistä tehokkaasti.

Kahdessa kodissa asuvien lasten ja yksinhuoltajien tarpeet pitää ottaa huomioon ihan eri tavalla, kuin aiemmin.

Lue lisää: 1.Kotihoidontuen Helsinki-lisä   2.Lastenvalvonnan laatu 3.Perhevapaat ja työ    4.Eroperheet    5.Perhepäivähoito    6.Opetus ja kasvatus


Mirita Saxberg Työ ja yrittäjyys palkitsee

Talous on terveellä pohjalla, kun veroja maksetaan vähemmän

Työn ja yrittäjyyden täytyy olla kannattavaa. Ihmisten elämä toimii hyvin silloin, kun rahat riittävät hyvään arkeen ja vapaa-aikaan. Julkinen talous on kunnossa, kun vero on matala ja veronmaksajien määrä korkea. Kun palkasta jää käteen entistä enemmän, paranee ostovoima kaikilla tulotasoilla.

Työ- ja opiskeluperäisen maahanmuuton sekä kansainvälisten investointien lisääminen on nyt ajankohtaista.

Pienet yritykset luovat uusia työpaikkoja ja maksavat suurimman osan kaikkien hyvinvoinnista. Yksityisten pitäisi tuottaa nykyistä suurempi osa julkisista palveluista, joiden laatua ja hintaa kaupunki sitten voi säädellä. Markkinaehtoinen kilpailu parantaa palvelujen saatavuutta, laatua ja lisää valinnan varaa.

Näillä ajatuksilla toimin jäsenenä Uudenmaan maakuntahallituksessa, valtuustossa sekä maakunnan aluekehittämisen yhteistyöryhmässä.

Lue lisää:   1.Hyvässä Helsingissä maksetaan vähemmän veroja   2.Työ ja toimeentulo   3.Hyvinvoinnin 10 käskyä     4.Seniorit ovat harmaata kultaa      5.Kehitysvammaiset ja palkka     6.Uudistukset mikro- ja pienyrittäjille    7. Tulevaisuus on yrittäjän paratiisi    8.Elinkeinonharjoittajat ja freelancerit


Mirita Saxberg Koulutus järjestetään kunnolla

Koulutuksen, tutkimuksen ja kehityksen rahoittaminen on kaiken kasvun edellytys

Ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa tehtävä tasokas tutkimus on kansallinen kilpailuetu. Opintotuen tulorajojen poistaminen parantaisi opiskelijoiden elämänlalatua, ansaintamahdollisuuksia sekä suomalaista yrityskenttää. Opiskelijat tarvitsevat tehokkaampaa työelämään valmentavaa opintojen ohjausta.

Opinnot eivät saa keskeytyä vielä toisella asteella, sillä korkeakoulutus on nykyinen perustaso Suomessa. Pandemia-ajan ja vahingot korjataan pitkäjänteisellä panostuksella. Muussa tapauksessa ne voivat aiheuttaa mielenterveysongelmia ja työllisyyden laskua tulevaisuudessa. Ammatillista opetusta kehitetään edelleen.

Kun oppilaitosten yhteistyötä yritysten kanssa tiivistetään terveellä tavalla, tukee se työnsaantia ja vahvistaa tutkimusta, sekä voimistaa innovaatiokehitystä ja rahoitusta houkuttelevia startupeja.

Lue lisää:  1.Koulutus järjestetään kunnolla     2.Koulukiusaamisen ehkäisy    3.Opiskelijat ja toimeentulo     4.Syrjäytyminen      5.Ammatillinen koulutus        6.Päihdeongelmien ehkäisy     7.Maahanmuutto


Mirita Saxberg Luonto liikenne ja lähipalvelut

Arki toimii, kun peruspalveluihin on helppo päästä

Lähimetsät, rannat, puistot sekä autotiet kuuluvat myös helsinkiläiseen elämään ja kaupunkikuvaan. Päiväkodit, koulut, liikuntapaikat ja terveydenhoito ovat palveluja, joiden kuuluu olla lähellä. Palveluihin ei pitäisi joutua jonottamaan.

Jotta elämä toimii kaupungin reuna-alueilta keskustaan, on liikenteen oltava sujuvaa. Ihmisten pitää voida valita liikkua millä tahansa kulkuneuvolla. Turvallisen autoilun mahdollisuuksia parannetaan ja myös sähköautojen lataukseen sopivaa pysäköintitilaa lisätään.

Asuntoja ei pitäisi rakentaa nykyiseen tahtiin, mutta uusille asunnoille on tilaa Helsingin reunoilla – luontoalueiden ehdoilla tietenkin. Kestävän kehityksen on oltava kaupunkisuunnittelun lähtökohta.

Lue lisää:   1. Ajankohtaiset aiheet: Vaalikonevastaukset 2021     2.Malmin lentokenttä on säilytettävä     3.Autot kuuluvat Helsinkiin         4.Ympäristö ja ilmasto

Katso video:Sähköautofaktat kuntoon

 

Mirita Saxberg: Hyvä Helsinki Tehdään Yhdessä
Katso tekemäni valtuustoaloitteet tästä