Teemat


On aika tehdä asiat uudella tavalla. Opettajan arvoilla ja yrittäjän asenteella.

Nyt liian harvojen ääni kuuluu politiikassa. Eriarvoistuminen aiheuttaa kärsimystä ja heikentää demokratiaa – vapautta osallistua ja velvollisuutta ottaa vastuuta. Haluan Suomen, jossa jokaisella on mahdollisuus hyvään elämään taustasta riippumatta.


Kasvatetaan lapset rakkaudella. Pienten lasten paras hoitopaikka on koti. Isompien lasten päivähoidon täytyy löytyä läheltä. Kahdessa kodissa asuvien lasten ja yhden aikuisen perheiden tarpeet on huomioitava.

Tehdään alle 3-vuotiaiden lasten kotihoidosta aito vaihtoehto ansiosidonnaisella korvauksella. Se on lapsen tarpeiden mukaista ja julkista varhaiskasvatusta edullisempaa. Vanhempien pitää voida itse päättää miten perhevapaat jaetaan. Työn tekemisen on oltava mahdollista myös hoitovapaiden aikana. Rakennetaan lisää päivähoitopaikkoja. Maksuton osa-aikainen varhaiskasvatus kaikille 3-5 -vuotiaille. Opettajille ja kasvattajille enemmän aikaa lapsille ja omalle työhyvinvoinnille. Nuorten väkivaltaa ja koulukiusaamista on ehkäistävä.


Lisää korkeakoulupaikkoja. Kukaan ei saa syrjäytyä siksi, että lukioon tai amikseen ei ole varaa. Opiskelu on luonnollinen osa tulevaisuuden työelämää. Tiiviimpää yhteistyötä yritysten kanssa. Nostetaan tukien tulorajoja.

Korkeakoulupaikkoja on liian vähän. Annetaan yksityisille yliopistoille lupa myöntää tutkintoja. Maksuton toinen aste oppivelvollisuuden pidentämisen kautta. Aikuisten on voitava opiskella työn ohella ja työttömänä. Työn tekemisen pitää olla mahdollista opiskeluaikana. Korkeakoulujen ja yritysten yhteistyö vahvistaa tutkimusta ja kehitystä, innovaatioita, sekä tukee työn saantia ja startupeja. Limitetään työelämä ja korkea-asteen opiskelu tiukemmin yhteen. Korjataan pieleen mennyt amis-uudistus.


Työstä on palkittava paremmin. Keskituloisen palkasta on jäätävä enemmän käteen. Rahojen täytyy riittää elämiseen etenkin talouksissa, joissa asuu lapsia ja vanhuksia.

Lasketaan tuloveroa. Keskituloiset tarvitsevat kevyemmän progression ja alennuksen lapsiin kohdistuviin maksuihin.  Joka kymmenes lapsiperhe lasketaan köyhäksi. Työssäkäyvien vanhempien etä- ja osa-aikatyön mahdollisuuksia on parannettava. Jokaiselle vapaus ansaita verotonta palkka- tai yritystuloa 500-800 euroa/kk ilman vaikutusta tukiin tai eläkkeeseen. Opiskelijoiden ja työttömien on uskallettava työllistää itsensä yrittäjinä.

Suomalaisista yrityksistä 93,2 prosenttia on 1-9 hengen mikroyrityksiä. Näistä yrittäjistä joka neljäs tienaa alle 1000 euroa kuussa.

Suomalaisista yrityksistä 93,2 prosenttia on 1-9 hengen mikroyrityksiä. Yksinyrittäjistä joka neljäs on köyhä.

Yrittämisestä on tehtävä kannattavampaa yrittäjälle itselleen. Annetaan mikro- ja pienyrittäjien luoda työtä. Yritykset maksavat hyvinvoinnin: terveyspalvelut, koulutuksen ja turvallisuuden.

Tarvitaan järkevämpi eläkevakuutus- ja sosiaaliturvajärjestelmä. Verotusta on uudistettava ja työllistämisen kustannksia madallettava. Poistetaan yleissitovat työehtosopimukset ja mahdollistetaan sopiminen työpaikoilla. Työnantajia on palkittava maahanmuuttajien työllistämisestä. Laajat yrityspoliittiset uudistukset vaativat uutta asiantuntevaa ministeriötä.


Liike Nytin periaatteet

Olen sitoutumaton, sillä puolueiden sisäinen valtapeli rajoittaa järkeviä päätöksiä. Liike Nyt on kaikille avoin poliittinen liike, joka uudistaa päätöksentekoa perustamalla päätökset tutkittuun tietoon ja antamalla vaikutusvaltaa niille, joita päätökset koskevat. Lue lisää täältä.

  1. Jokaisesta on pidettävä huolta
  2. Markkinatalous on toimiva tapa kehittää yhteiskuntaa, kunhan sen säännöt ovat reilut
  3. Ilmastonmuutos on totta, ja päätökset on tehtävä ympäristön kannalta kestävällä tavalla
  4. Yrittäjyys on tehokkain tapa tehdä asioita, jos sille annetaan tilaa
  5. Eurooppamyönteisyys
  6. Yksilön arvostaminen

Mistä rahat uudistuksiin?

Kansantalous kohenee kun ostovoima kasvaa kokonaisveroastetta laskemalla. Veropohja laajenee nostamalla työllisyyttä. Terveydelle ja ympäristölle vahingollisten tuotteiden haittaverotusta voi lisätä. Laillinen päihteiden – kuten nuuskan – myynti lisäisi verotuloja, vähentäisi rikollisuutta ja parantaisi käytön valvontaa. Poistetaan turhat yritystuet mm. laivayhtiöiltä. Ammatti- ja työnantajayhdistysten ja muiden niihin verrattavien yleishyödyllisten yhdistysten sijoitustoiminta veronalaiseksi.