Politiikka


On aika tehdä asiat uudella tavalla. Opettajan arvoilla ja yrittäjän asenteella.

Nyt liian harvojen ääni kuuluu politiikassa. Eriarvoistuminen aiheuttaa kärsimystä ja heikentää demokratiaa – vapautta osallistua ja velvollisuutta ottaa vastuuta. Haluan Suomen, jossa jokaisella on mahdollisuus hyvään elämään taustasta riippumatta. Tehdään päätökset yhdessä.

Lue lisää: Järkevän politiikan perusteet   Päätöksenteko ja demokratia


1. Kasvatetaan lapset rakkaudella

Pienten lasten paras hoitopaikka on koti. Isompien lasten päivähoidon täytyy löytyä läheltä. Vanhempien pitää voida itse päättää miten perhevapaat jaetaan. Kahdessa kodissa asuvien lasten ja yhden aikuisen perheiden tarpeet on huomioitava.

Tehdään alle 3-vuotiaiden lasten kotihoidosta aito vaihtoehto. Se on lapsen tarpeiden mukaista ja kunnallista varhaiskasvatusta edullisempaa, vaikka kotihoidontuen määrää lisättäisi. Myös työn tekemisen on oltava mahdollista myös hoitovapaiden aikana. Ei ole reilua, että yleensä äitien toimeentulo laskee reilusti vauvavuosien takia. Rakennetaan lisää päivähoitopaikkoja ja pienennetään ryhmäkokoja. Maksuton osa-aikainen varhaiskasvatus kaikille 3-5 -vuotiaille. Opettajille ja kasvattajille enemmän aikaa lapsille ja omalle työhyvinvoinnille. Ehkäistään nuorten väkivaltaa ja koulukiusaamista.

Lue lisää:  Perhevapaat ja työ    Eroperheet    Koulukiusaamisen ehkäisy    Perhepäivähoito    Opetus ja kasvatus

Kahdessa kodissa asuvat lapset ja sinkkuvanhemmat on huomioitava nykyistä paremmin. Erotilanteissa olisi hyvä tarjota vanhemmille terapiaa ja kriisiapua. Pienten lasten hyvän hoidon järjestäminen ja lapsen ehtoiset asumisratkaisut keskiöön. Lapsilla on oikeus aikaan isän kanssa. Äidin hyvinvoinnista huolehtiminen on aina lapsen etu.

2. Koulutetaan nuoret kunnolla

Nostetaan tukien tulorajoja ja lisätään korkeakoulupaikkoja. Kukaan ei saa syrjäytyä siksi, että lukioon tai amikseen ei ole varaa. Opiskelu on luonnollinen osa tulevaisuuden työelämää. Tiiviimpää yhteistyötä yritysten kanssa.

Annetaan yksityisille yliopistoille lupa myöntää tutkintoja. Maksuton toinen aste oppivelvollisuuden pidentämisen kautta. Aikuisten on voitava opiskella työn ohella ja työttömänä. Työn tekemisen pitää olla mahdollista opiskeluaikana. Korkeakoulujen ja yritysten yhteistyö vahvistaa tutkimusta ja kehitystä, innovaatioita, sekä tukee työn saantia ja startupeja. Limitetään työelämä ja korkea-asteen opiskelu tiukemmin yhteen. Korjataan pieleen mennyt amis-uudistus.

Lue lisää:  Opiskelijat ja toimeentulo    Syrjäytyminen     Ammatillinen koulutus


3. Työstä on palkittava paremmin

Palkasta pitää jäädä enemmän käteen. Lasketaan tuloveroa. Rahojen täytyy riittää elämiseen etenkin talouksissa, joissa asuu lapsia ja vanhuksia. Eläkeläisten hyvinvointi on inhimillisyyden mittari. Ahkeruuden on palkittava myös työuran jälkeen.

Keskituloiset tarvitsevat kevyemmän progression ja alennuksen lapsiin kohdistuviin maksuihin.  Joka kymmenes lapsiperhe lasketaan köyhäksi. Työssäkäyvien vanhempien etä- ja osa-aikatyön mahdollisuuksia on parannettava. Jokaiselle vapaus ansaita verotonta palkka- tai yritystuloa 500-800 euroa/kk ilman vaikutusta tukiin tai eläkkeeseen. Opiskelijoiden ja työttömien on uskallettava työllistää itsensä yrittäjinä.

Suomalaisista yrityksistä 93,2 prosenttia on 1-9 hengen mikroyrityksiä. Yksinyrittäjistä joka neljäs on köyhä. Yrittämisen on palkittava paremmin, jotta palkansaajille riittää työtä.

Lue lisää: Työ ja toimeentulo  Hyvinvoinnin 10 käskyä   Seniorit ovat harmaata kultaa    Kehitysvammaiset ja palkka

4. Yrittämisestä on tehtävä kannattavampaa

Annetaan mikro- ja pienyrittäjien luoda työtä. Yritykset maksavat hyvinvoinnin: terveyspalvelut, koulutuksen ja turvallisuuden. Tarvitaan järkevämpi eläkevakuutus- ja sosiaaliturvajärjestelmä. Laajat yrityspoliittiset uudistukset vaatisivat uutta asiantuntevaa ministeriötä.

Verotusta on uudistettava ja työllistämisen kustannuksia madallettava. Nostetaan ALV:n alaraja 30 – 50 tuhanteen euroon. Poistetaan yleissitovat työehtosopimukset ja mahdollistetaan sopiminen työpaikoilla. Työnantajia on palkittava maahanmuuttajien työllistämisestä ja perheellisten työntekijöiden työn joustoista. 

Lue lisää:  Uudistukset mikro- ja pienyrittäjille    Tulevaisuus on yrittäjän paratiisi    Elinkeinonharjoittajat ja freelancerit  


Mistä rahat uudistuksiin?

Kansantalous kohenee kun ostovoima kasvaa kokonaisveroastetta laskemalla. Veropohja laajenee nostamalla työllisyyttä yrittäjiin kodistuvilla helpotuksilla. Ongelmien ennaltaehkäiseminen on vastuullisen ja kestävän politiikan lähtökohta. Tehdään tilaa terveelle markkinataloudelle. 

Ammatti- ja työnantajayhdistysten ja muiden niihin verrattavien yleishyödyllisten yhdistysten sijoitustoiminta veronalaiseksi. Nyt valtio menettää noin 500 milj. verotulot vuosittain. Ammattiyhdistysten verovapaus perustuu niiden väitettyyn yleishyödyllisyyteen. Terveydelle ja ympäristölle vahingollisten tuotteiden haittaverotusta voi lisätä. Päihteiden, kuten nuuskan, laillinen myynti lisäisi verotuloja, vähentäisi rikollisuutta ja parantaisi käytön valvontaa. Poistetaan turhat yritystuet mm. laivayhtiöiltä ja puretaan Alkon ja apteekkien monopolit.

Lue lisää:  Ympäristö ja ilmasto      Maahanmuutto        Päihdeongelmien ehkäisy

Katso video:Sähköautofaktat kuntoon

Lue lisää:  Päätöksenteko kuuluu kaikille       Liike Nyt usein kysytyt kysymykset

Jätetään lapsillemme elinkelpoinen maapallo. Verotus ei silti saa kiristyä ilmastonmuutoksen uhalla. Haittaverojen noustessa tuetaan ympäristön kannalta kestäviin ratkaisuihin siirtymistä verohelpotuksin.