Kuntavaalit 2021

”Jokainen meistä tietää millainen on hyvä Helsinki. Päättäjien tehtävä on tehdä siitä sellainen”


Mirita Saxberg Lapset kasvatetaan rakkaudella

Lasten edun turvaaminen on tärkeintä kaikessa päätöksenteossa

Hyvässä Helsingissä päivähoitopaikka löytyy läheltä. Kaupunki tukee pienten lasten kotihoitoa ja varhaiskasvatus on laadukasta. Myös peruskoulussa on pienet ryhmät ja terveet oppimisympäristöt. Henkilökuntaa palkataan lisää, jotta aikuisilla on enemmän aikaa lapsille. Opettajien palautetta kuunnellaan ja työhyvinvoinnista huolehditaan kouluissa ja päiväkodeissa. Johtamisen ongelmia kartoitetaan ja niihin puututaan. Kahdessa kodissa asuvien lasten ja yksinhuoltajien tarpeet huomioidaan. Anna #äänilapselle

Lue lisää: 1.Kotihoidontuen Helsinki-lisä   2.Lastenvalvonnan laatu 3.Perhevapaat ja työ    4.Eroperheet    5.Perhepäivähoito    6.Opetus ja kasvatus


Mirita Saxberg Koulutus järjestetään kunnolla

Koulutukseen ohjataan lisää rahaa, jotta opettajilla on aikaa olla läsnä

Nuorten hyvinvointia ja aitoja kohtaamisia lisätään mittavasti. Kouluihin palkataan lisää avustajia. Opiskelijat saavat työelämään valmentavaa opintojen ohjausta. Toisen asteen opintoja ei keskeytetä. Etäopiskelun sekä pandemia-ajan vahingot korjataan ja ammatillista opetusta kehitetään edelleen. Syrjäytymistä ja kouluväkivaltaa ehkäistään tehokkaasti. Oppilaitosten yhteistyö yritysten kanssa on tiivistä. Se vahvistaa tutkimusta ja kehitystä, tukee työnsaantia, sekä käynnistää startupeja.

Lue lisää:  1.Koulutus järjestetään kunnolla     2.Koulukiusaamisen ehkäisy    3.Opiskelijat ja toimeentulo     4.Syrjäytyminen      5.Ammatillinen koulutus        6.Päihdeongelmien ehkäisy     7.Maahanmuutto


Mirita Saxberg Työ ja yrittäjyys palkitsee

Talous on terveellä pohjalla, kun veroja maksetaan vähemmän

Työn ja yrittäjyyden täytyy kannattaa. Talous on kunnossa, kun kunnallisvero on matala ja veronmaksajien määrä korkea. Palkasta jää käteen entistä enemmän, jotta ostovoima paranee. Helsinki ei elä ilman yrittäjiä: kauppiaita, kampaajia tai suuria työnantajia. Yritykset luovat työpaikkoja ja maksavat suurimman osan kaikkien hyvinvoinnista. Yksityiset voivat tuottaa suuremman osan julkisista palveluista, joiden laatua ja hintaa kaupunki säätelee. Markkinaehtoinen kilpailu parantaa palvelujen saatavuutta ja lisää valinnan varaa.

Lue lisää:   1.Hyvässä Helsingissä maksetaan vähemmän veroja   2.Työ ja toimeentulo   3.Hyvinvoinnin 10 käskyä     4.Seniorit ovat harmaata kultaa      5.Kehitysvammaiset ja palkka     6.Uudistukset mikro- ja pienyrittäjille    7. Tulevaisuus on yrittäjän paratiisi    8.Elinkeinonharjoittajat ja freelancerit


Mirita Saxberg Luonto liikenne ja lähipalvelut

Arki toimii, kun peruspalveluihin on helppo päästä

Lähimetsät, rannat, puistot sekä autotiet kuuluvat helsinkiläiseen elämään ja kaupunkikuvaan. Koulut, kaupat, liikuntapaikat ja terveydenhoitoyksiköt ovat lähellä, eikä palveluihin tarvitse jonottaa. Liikenne on sujuvaa. Ihmiset voivat valita liikkua millä tahansa kulkuneuvolla. Turvallisen autoilun mahdollisuuksia parannetaan ja sähköautojen lataukseen sopivaa pysäköintitilaa lisätään. Asuntoja rakennetaan Helsingin reunoille luontoalueiden ehdoilla. Kestävä kehitys on kaupunkisuunnittelun lähtökohta.

Lue lisää:   1. Ajankohtaiset aiheet: Vaalikonevastaukset 2021     2.Malmin lentokenttä on säilytettävä     3.Autot kuuluvat Helsinkiin         4.Ympäristö ja ilmasto

Katso video:Sähköautofaktat kuntoon

KATSO KAUPUNGINVALTUUSTOSSA TEKEMÄNI ALOITTEET TÄSTÄ