Politiikka

Opettajan arvot ja yrittäjän asenne

Muutetaan arki paremmaksi meille kaikille. Tehdään töitä, jotta jokainen saa kasvaa turvassa ja kehittää omia taitojaan. Jotta meistä jokaisella on vapaus valita omat unelmamme ja mahdollisuus saavuttaa ne. Työn ja yrittäjyyden täytyy palkita nykyistä paremmin. Silloin Suomen hyvinvointi kasvaa ja voimme auttaa apua tarvitsevia. Sijoitetaan kasvatukseen ja koulutukseen. Laitetaan peruspalvelut kuntoon. Arki toimii, kun terveydestä ja turvallisuudesta pidetään huolta.


Tekoja tulevaisuuden hyväksi

Mirita Saxberg - Turvataan lasten kasvatus ja oppiminen - On vastuullista asettaa lasten tarpeet etusijalle

1 TURVATAAN LASTEN KASVATUS JA OPPIMINEN

1 Turvataan lasten kasvatus ja oppiminen

”On vastuullista asettaa lasten tarpeet etusijalle”

Tulevaisuus on lasten. Kasvun turvaaminen tukee tervettä mielen kehitystä ja parantaa oppimistuloksia.

Annetaan jokaiselle lapselle syli. Parannetaan varhaiskasvatuksen veto- ja pitovoimaa.

Tuetaan aivan pienten lasten kotihoitoa. Vanhemmilla on oltava varaa valita sopivin hoitomuoto. Kannustetaan työnantajia mahdollistamaan parempi työn ja lapsiarjen yhdistäminen.

Lisätään koulujen resursseja. Segregaation ja inkluusion haasteet vaativat läsnäoloa ja erityisosaamista.

Ehkäistään väkivaltaa ja syrjäytymistä. Oppimisympäristön on oltava turvallinen.

Huomioidaan kahdessa kodissa asuvien lasten ja yhden vanhemman perheiden tarpeet.

I Lisätään avustajien ja hoitajien määrää kouluissa ja varhaiskasvatuksessa

II Nostetaan opettajien minimipalkkoja

III Pienennetään ryhmäkokoja

IV Helpotetaan opettajaopintojen aloittamista

V Muutetaan kotihoidontuki ansiosidonnaiseksi


Mirita Saxberg -tehdään työsta ja yrittämisestä kannattavaa - On arvokasta parantaa yrittäjien mahdollisuuksia elättää itsensä ja työllistää muita

2 TEHDÄÄN TYÖSTÄ JA YRITTÄMISESTÄ KANNATTAVAA

2 Tehdään työstä ja yrittämisestä kannattavaa

”On arvokasta parantaa yrittäjien mahdollisuuksia elättää itsensä ja työllistää”

Ahkeruuden pitää palkita. Lasketaan työn verotusta. Kun työnteko kannattaa, voimme huolehtia myös apua tarvitsevista.

Lisätään työtä ja käteen jäävän palkan määrää. Julkinen talous on kestävää, kun kun työstä jää käteen enemmän kuin sosiaaliturvasta.

Helpotetaan pienten yritysten työllistämistä. Suomen menestys tehdään pienissä yrityksissä. Niissä syntyy valtaosa uusista työpaikoista. Parannetaan yrittäjien omaa toimeentuloa.

Eri kokoiset yritykset on eriteltävä lainsäädännössä. Pienet, mikrokokoiset, keskisuuret ja suuret yritykset toimivat eri tavoin. Selkiytetään kevytyrittäjien asema.

Annetaan yksityisten tuottaa nykyistä suurempi osa julkisista palveluista. Terve kilpailu parantaa palvelujen saatavuutta, laatua sekä madaltaa hintoja ja lisää valinnanvaraa.

I Lasketaan ansiotuloveroa, kasvatetaan veropohjaa ja parannetaan ostovoimaa

II Nopeutetaan maahanmuuton työlupia

III Uudistetaan yrittäjien eläkejärjestelmä ja parannetaan vanhempainvapaiden sosiaaliturvaa

IV Nostetaan arvonlisäveron alarajaa 50 000 euroon

V Lyhennetään ansiosidonnaisaikaa


Mirita Saxberg -Sijoitetaan koulutukseen ja tutkimukseen - Tasokas tutkimus on kestävän kasvun edellytys

3 SIJOITETAAN KOULUTUKSEEN JA TUTKIMUKSEEN

3 Sijoitetaan koulutukseen ja tutkimukseen

”Tasokas tutkimus on kestävän kasvun edellytys”

Sivistys on kansallinen kilpailuetu. Tämän päivän tutkimus on huomisen käytäntö. Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen TKI-investoinnit houkuttelevat kansainvälistä rahoitusta ja työtä Suomeen.

Parannetaan opiskelijoiden ansaintamahdollisuudet ja mielenterveyspalvelut. Opinnot eivät saa keskeytyä toisella asteella. Oppiminen on elämänmittainen prosessi.

Jokainen nuori ansaitsee korkeakoulututkinnon. Kehitetään ammatillista ja lukiokoulutusta yhdessä akateemisen tutkimuksen ja yritysten tarpeiden kanssa. Oppisopimuskoulutus sopii kaiken ikäisille.

Tiivistetään yhteistyötä yritysten kanssa. Se hyödyttää opintoja sekä yritystoimintaa ja parantaa työllistymismahdollisuuksia.

I Poistetaan opintotuen ja aikuiskoulutustuen tulorajat

II Lisätään korkeakoulupaikkoja ja koulujen perusrahoitusta

III Ratkaistaan toisen asteen haasteet ja tehostetaan opintojen ohjausta

IV Lisätään koulutusvientiä ja tuotteistetaan osaamista

V Investoidaan tutkimukseen ja kehitykseen


Mirita Saxberg -Mahdollistetaan pääsy peruspalveluihin -Arki toimii kun terveydestä ja turvallisuudesta pidetään huolta

4 PERUSPALVELUT, LUONTO JA TURVALLISUUS

4 Laitetaan peruspalvelut kuntoon

”Arki toimii, kun terveydestä ja turvallisuudesta pidetään huolta”

Huoltovarmuudesta ei tingitä. Kriittisten palveluiden jatkuva toiminta on varmistettava. Pidetään huolta Suomen sisäisestä turvallisuudesta ja maanpuolustuksesta.

Parannetaan julkisen terveydenhoidon saatavuutta yksityisten palveluntuottajien avulla. Jokaisen on päästävä hoitoon heti, kun on tarve.

Metsät ja niityt ovat osa Helsinkiä. Lähiluonto ja liikuntapaikat edistävät terveyttä. Hiilinieluja tarvitaan kaupungeissakin.

Autot kuuluvat Helsinkiin. Liikenteen on oltava sujuvaa kaikilla kulkuneuvolla. Suuri osa helsinkiläisistä asuu muualla kuin kantakaupungissa.

Kestävä kehitys on kaupunkisuunnittelun lähtökohta. Rakennetaan kaupungin reunoille luontoalueiden ja Malmin lentokentän säilymisen ehdoilla.

I Kunnioitetaan lähiluontoa ja ympäristöarvoja

II Nopea terveydenhoitoon pääsy jokaiselle. Kehitetään mielenterveyden ensiapua

III Lisätään poliisin resursseja

IV Ylläpidetään tieverkostoa ja parannetaan autoilun olosuhteita

V Tuetaan päästötöntä liikennettä

Lue lisää ajatuksiani artikkeleista – blogi