Välittävä opettaja voi estää nuoren syrjäytymisen

Niukkuus, paha mieli ja yksinäisyys kuvaavat noin 70 000 suomalaisen nuoren arkea. Velka-, päihde- ja mielenterveysongelmat kurjistavat syrjäytyneiden nuorten elämää. Eriarvoistuminen on suuri haaste, sillä hyväosaisuus kasautuu niille, jotka kykenevät ottamaan vastuun omasta onnellisuudestaan ja toimeentulostaan. Yhden ihmisen elämänmittainen huono-osaisuus maksaa hyväosaisille noin miljoonan.

Syrjäytyminen ja osattomuus ovat silti ihmisen kokoisia ongelmia, jotka ovat ratkaistavissa inhimillisin keinoin. Hyvä kasvatus ja koulutus ehkäisevät nuorten syrjäytymistä kaikkein parhaiten. Koulutus auttaa verkostojen syntymisessä ja työelämän menestyksessä. Usein korkeakoulutus nähdään avaintekijänä, mutta syrjäytymisriskiin puututaan tehokkaimmin päiväkodeissa ja peruskouluissa.

Opettajakollegani kertoi joskus liikuttuneensa tavattuaan entisen oppilaansa kahdenkymmenen vuoden takaa. Jo aikuiseksi kasvanut oppilas oli kertonut olleensa nuorena hyvin masentunut ja tulleensa kiittämään vanhaa liikunnan opettajaansa siitä, että opettaja oli erään tunnin jälkeen polvistunut hänen viereensä, katsonut silmiin ja kysynyt ”hei, mitä sulle ihan oikeesti kuuluu?”. Oppilaan ja opettajan välille syntynyt yhteys oli ollut nuorelle pojalle niin merkityksellinen, että hän koki vielä aikuisena sen vaikuttaneen oman elämänsä hallintaan. Hänestäkin oli tullut poikien liikunnan opettaja.

Ihmisen usko omiin kykyihinsä ja riittävä itsetunto rakentuu lapsuuden aikana vuorovaikutuksessa välittävän ja hyväksyvän kasvattajan kanssa. Vastuunotto, yritteliäisyys ja oma-aloitteisuus ovat taitoja, jotka opitaan viimeistään koulussa. Varhaiskasvattaja tai opettaja on monelle lapselle oman vanhemman ohella se tärkein ihminen, joka voi antaa läheisyyttä ja turvaa. Näistä perusasioista rakentuvat myöhemmin elämässä tarvittavat henkiset voimavarat, joiden avulla selvitään ikävistäkin takaiskuista.

Opettajakoulussa opetettua kirjaviisautta tärkeämpiä ovat pedagogiset ja psykologiset taidot. Opettajan ei ole kiireen keskellä helppoa olla kärsivällinen ja hellän hyväksyvä. Etenkin pienten lasten opettajille ja hoitajille on annettava aikaa lasten aitoon kohtaamiseen, yhdessä tekemiseen ja osallisuuden tunteen luomiseen. Toisille lapsille päiväkoti tai koulu on se ainoa paikka, josta löytyy positiivinen aikuinen, esikuva ja turvalliset rutiinit. Onnellisuus on akateemista viisautta parempi syrjäytymisen ennaltaehkäisijä.

Opettaja, juo pullakahvit tänään hyvällä omatunnolla ja anna itsellesi kiitosta. Olet tänäänkin jo ehkä pelastanut yhden nuoren elämän vain olemalla läsnä. Hyvää opettajan päivää!

Julkaistu IL blogipalstalla 5.10.2018