Opintotuen tulorajat hidastavat hyvinvointia

Vaalit 2019

Opintotuen tulorajat pitäisi poistaa, tai niitä tulisi korottaa tuntuvasti. Opiskelijoiden toimeentulon parantaminen työnteon kannattavuuden lisäämisen kautta parantaisi opiskelijoiden työelämään sijoittumista, motivoisi yrittäjyyteen, sekä lisäisi ostovoimaa.

On väärin katsoa opiskelijoita ainoastaan taloudellisina lukuina ja investointeina tulevaisuuden talouteen. Opiskelijat ikään katsomatta ovat yhteiskunnan hyvinvointia ja kulttuurillista kehitystä heijastava moottori. Tämä moottori on pieniruokainen. Usea opiskelija kokee elävänsä köyhyydessä, sillä opintotuki lisineen harvoin riittää edes asumisen kustannuksiin pääkaupunkiseudulla.

Opintotuen saamisen edellytyksenä on vuotuisten ansiotulojen pieni määrä. Vuosituloraja lasketaan siten, että jokaista tukikuukautta kohti opiskelijalla voi olla määrätty määrä bruttotuloa. Jos opiskelija valitsee olla nostamatta tukea joinakin kuukausina, tuloa saa olla annettua rajaa enemmän, mutta tulojen määrä on aina säännöstelty (ellei tuesta kieltäydy kokonaan). Käytännössä opiskelija elää tukirahalla ja matalapalkkaista osa-aikatyötä tehden, ainoastaan tukirahalla parasta ennen –hyllyjä koluten, tai luopuen tukiosuudesta ja venyttäen voimavaransa opiskeluun ja kokoaikaiseen työhön.

Opiskelijoiden on tärkeää saada tukea valtion allokoimasta kassasta eikä työn tekeminen saa olla pakollista, vaan vaihtoehtoja on löydyttävä. Opiskelijat kuitenkin ovat hukkaan heitetty voimavara, joka voisi kotiuttaa verotuloja yhteiseen pottiin. Opintotuen tulorajojen karsiessa ostovoimaa opiskelijoiden veronmaksukyky jää vähäiseksi. Tulorajat ylittävästä tienaamisesta rangaistaan tuen osittaisella tai kokonaisella takaisinmaksulla, tai sen kokonaan menettämisellä. Sekä ideologisista että taloudellisista syistä opiskelijoiden kannustimia työn tekemiseen tulisi lisätä.

Opintotuen tulorajat pitäisi poistaa ja mahdollistaa opiskelijoiden oman rahan tienaaminen. Opiskelijoiden asennemuutoksesta ja pullistuvasta lompakosta hyötyisi myös valtion tukeman opiskelija-asuntolan lähikauppa. Työntekoon tuuppaaminen tukee lisäksi parempaa verkottumista ja integroitumista liike-elämään. Opiskelijat valmistuisivat työelämään entistä rivakammin, jos tulevaisuuden näkymät kristallisoituisivat jo opintojen varhaisessa vaiheessa. Väitän että opintotuen tulorajojen remontilla elävöitettäisi suomalainen yrityskulttuuri kertaheitolla.

Opiskelijat ovat parhaita startup-yrittäjiä ja oppilaitokset uusien yritysten tehtaita. Esimerkiksi Facebook on innovatiivisten nuorten kehittämä. Opintotuen tulorajat eivät saa tappaa luovuutta ja yrittämisen intoa. Työn tekemisen pitäisi aina olla kannattavaa, motivoivaa, eikä siitä saa antaa piiskaa. Jos opintopisteet on suoritettu, on tukien tulorajojen tuijottaminen vain rangaistus. Opiskelijahan on jo maksanut tulostaan verot, pedannut tulevaisuuden työpaikkaa ja varmasti kuluttanut enemmän paremman tulotason tuoman ostovoiman takia.

Usea liiketoimintasuunnitelma jää toteuttamatta yrittäjyyteen liittyvien riskien vuoksi: opiskelevalle yrittäjälle suurin riski ei ole miinukselle jäävä tulos, vaan tulorajan ylittävä liikevaihto. Opiskelijoiden hyvinvointia parantavia tavoitteita seuraavalle hallituskaudelle ovat lisäksi mm. opintotuesta pois leikatun osuuden takaisin palautus ja opiskelijoiden sosiaaliturvan uudelleen arviointi osana kokonaisvaltaista sosiaaliturvan uudistusta. Puolison tulojen ei pidä vaikuttaa asumistukeen. On väärin olettaa, että enää nyky-yhteiskunnassa puolisot vastaisivat toistensa taloudesta.