Allekirjoitan kokoomuksen arvot

Kokoomus Ruiskukka

Olen luopunut Liike Nyt Helsinki -valtuustoryhmän puheenjohtajuudesta ja jäsenyydestä. Perustin sitoutumattoman ryhmän syksyllä 2018 kun työskentelin kansanliikkeen perustaja Hjallis Harkimon avustajana eduskunnassa. Haluan kuulua Kokoomuksen valtuustoryhmään.

Niitä tekijöitä, joiden takia aikanaan perustin puolueettoman valtuustoryhmän, ei enää ole. Liike Nytin perustajat päättivät tehdä puolueettomasta kansanliikkeestä puolueen. Ymmärrän päätökseen johtaneet syyt, mutta kokoomuksen riveistä valittuna kaupunginvaltuutettuna olisi ollut ristiriitaista jatkaa Liike Nyt -ryhmän luotsaamista.

Myös Liike Nytiin aiemmin liittyneet sitoutumattomat valtuustoryhmät ympäri Suomen ovat jättäneet tuoreen puolueen. On luonnollista, että muutokset näkyvät myös Helsingissä.

Liike Nyt on poikkeuksellisella tavalla onnistunut tavoitteessaan ravistella politiikan sisäisiä valtakeskittymiä ja herättää puolueet huomaamaan, miten tärkeää on ottaa ihmiset mukaan päätöksentekoon. Vaikka valitsen kokoomuksen, olen kiitollinen viime keväänä päättyneestä työsuhteestani Liike Nyt -eduskuntaryhmän pääsihteerinä, sekä jäsenyydestä parlamentaarisen jatkuvan oppimisen ryhmässä.

Keskusteltuani kokoomuksen ryhmän johdon kanssa olen ymmärtänyt, että se on yhtä mieltä tarpeesta muuttaa poliittista kulttuuria entistä osallistavammaksi ja avoimemmaksi. Haluan olla helsinkiläisten luottamuksen arvoinen ja jatkaa tehtävääni kaupunginvaltuustossa tiiviissä yhteistyössä kaupunkilaisten, järjestöjen ja yritysten kanssa.

Osana Kokoomuksen valtuustoryhmää uskon, että voin parhaalla tavalla edistää niitä asioita, joita minua äänestäneet pitävät tärkeinä. Muutoksista huolimatta arvot pysyvät. Minulle tärkeintä on tasapuoliset mahdollisuudet hyvinvointiin, yritteliäisyys, sekä kasvatus ja koulutus. Suuren ryhmän voimin kaupunkilaisten hyvinvointia on mahdollista parantaa kaikkein tehokkaimmin. Allekirjoitan edelleen kokoomuksen arvot, joiden takia liityin puolueeseen 2000-luvun alussa.

Kiitos Kokoomuksen ryhmälle, että saan jälleen työskennellä osana vaikutusvaltaista joukkuetta. Puolueettomana ehdokkaana sain noin 1530 ääntä viime vuoden eduskuntavaaleissa. Olen ollut yhteydessä joihinkin minulle äänensä antaneisiin helsinkiläisiin ja olen kiitollinen, että he tukevat päätöstäni.