Lisätään rahaa päivähoitoon, lastenhoitajille julkisen liikenteen lippuetu

Lapsi leikkimässä

Tänään rakennetaan tulevaisuutta, kun Helsingin kaupunginvaltuuston talousarvioaloitteet naputellaan systeemiin. Tärkeimpiä asioita meille samanhenkisille ovat lapset ja koulutus. Tein aloitteet, jotta kaupunki varaa määrärahoja tulevalla talouskaudella yksityisen hoidon tuen kuntalisän korotukseen, sekä varhaiskasvatuksen lastenhoitajien maksuttomiin julkisen liikenteen lippuihin.

  1. Yksityisen hoidon tuen kuntalisän korotus varhaiskasvatuksessa

Helsingin itse tuottaman varhaiskasvatuksen kustannukset ovat kasvaneet selvästi viime vuosina kasvaneiden lapsimäärien, mutta myös nousseiden kustannusten seurauksena. Yksityisen hoidon tuen kuntalisä ei ole seurannut vastaavaa noussutta kustannuskehitystä. Yksityinen varhaiskasvatus vahvistaa kunnan palveluja tarjoamalla mm. vieraskielistä päivähoitoa, lähellä kotia sijaitsevia hoitopaikkoja ja vahemmille mahdollisuuden valita erilaisten hoitomuotojen välillä. Yksityinen varhaiskasvatus on veronmaksajien näkökulmasta kunnallista kustannustehokkaampaa ja asiakasperheiden palautteen perusteella laadukkaampaa.

Yksityisen varhaiskasvatuksen toimintaedellytysten turvaamiseksi ja lasten hoitomuodon valinnanmahdollisuuksien säilyttämiseksi on varmistettava, että Helsingissä on mahdollista tuottaa kaupungin kasvun edellyttämiä monimuotoisia varhaiskasvatuspalveluita, jotka täyttävät entistä kansainvälisempien sekä vaativampien lapsiperheiden tarpeet. Tämä edellyttää yksityisen hoidon tuen tarkistamista siten, että kasvaneet kustannukset otetaan huomioon ja tuki vastaa kaupungin oman tuotannon kustannustason nousua 2019-2020.

Esitän, että mikäli asia ei ratkea palvelusetelin keinoin, tulevalle talouskaudelle varataan määrärahaa yksityisen hoidon tuen kuntalisän korottamiseksi, jotta se palaa suhteessa samalle tasolle kuin aiempina vuosina.

2. Julkisen liikenteen lippuetu varhaiskasvatuksen lastenhoitajille

Helsingissä on pula varhaiskasvatuksen lastenhoitajista sekä suomen- että ruotsinkielisissä päiväkodeissa. Työ on matalasti palkattua ja edellyttää liikkumista kodin ja työpaikan välillä. Julkisen liikenteen kausikortin kustannus on aikuiselle noin 60 euroa kuukaudessa.

Lastenhoitajille on myönnetty 25 euron palkankorotus ja perhepäivähoitajille 19 euron kuukausittainen palkankorotus. Vuoden 2019 alussa varhaiskasvatuksen opettajille, erityisopettajille ja kiertäville varhaiskasvatuksen erityisopettajille myönnettiin 175 euron palkankorotus ja tämän vuoden alussa 45 euron korotus. Lastenhoitajat tekevät yhtä vastuullista ja tärkeää työtä kuin varhaiskasvatuksen opettajatkin.

Laadukas varhaiskasvatus ei toteudu ilman riittäviä henkilöstöresursseja. Helsingin päiväkotien on lisättävä kiinnostavuuttaan työnantajina lastenhoitajien keskuudessa, jotta voidaan taata hoitajien riittävä määrä. Esitän, että tulevalle talouskaudelle varataan määrärahaa sille, että kaupungin palveluksessa pidempään kuin lyhytkestoisesti työskentelevät varhaiskasvatuksen lastenhoitajat saavat kuukausittaisen maksuttoman julkisen liikenteen kausikortin.