Stansvikinkallion metsä suojeltava rakentamiselta

Laajasalon Stansvikissa on satoja vuosia vanhaa metsää, joka rajoittuu mm. merenrantaan ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen kartanoalueeseen. Metsässä on suojeltavaksi määriteltyä uhanalaista kasvistoa ja eläimistöä. Nyt Helsinki on kaatamassa metsää ja rakentamassa sen päälle asuntoja noin 2000 ihmiselle. Olen tehnyt valtuustoaloitteen, jonka tarkoitus on muuttaa asemakaavaa ja suojella metsää ainakin noin 10 hehtaarin alueelta. Tämän rannassa sijaitsevan luontoalueen tuhoaminen on tarpeetonta, sillä sille tulisi asuntoja ainoastaan noin 900 henkilölle. Nämä asunnot voidaan hyvin rakentaa myös luontoarvoiltaan heikommille alueille.

Stansvikinkallion asemakaava-alue on osa Kruunuvuorenrannan asuinaluetta, joka on rakentumassa pääosin vanhan öljysataman alueelle. Läheinen ikimetsä lampineen on tärkeä osa alueen kulttuurimaisemaa ja viihtyisyyttä. Tämä maailman mittakaavassa arvokas metsä on kasvavan Laajasalon kaupunginosan asukkaiden virkistyskäytössä. Sen kasviston sekä eläimistön suojeleminen on tärkeää paitsi luonto- ja kulttuuriarvojen sekä kestävän kehityksen, myös kaupunkilaisten hyvinvoinnin takia. Uusi Laajasalon raitiotie Kruunuvuorenrantaan luo nopean yhteyden kantakaupungista Stansvikiin, mikä mahdollistaa alueen virkistyskäytön yhä useammalle helsinkiläiselle. Harvinaiset kaupunkimetsät ovat Helsingin vetovoimatekijä myös kansainvälisen kilpailukyvyn kannalta.

Stansvikinkallion kaavat ja alueen rakentaminen on hyväksytty valtuustossa vuonna 2018. Tämän jälkeen on selvinnyt, että valtuusto on tehnyt päätökset puutteellisin tiedoin. Sellaiset luontoselvitykset, joissa todetaan alueella esiintyvät lailla suojellut uhanalaiset luontotyypit, ovat valmistuneet tai julkaistu vasta päätöksen jälkeen. Useat lajit ovat EU:n suojeltavien listalla. Myös Uudenmaan liiton selvityksessä ”Uusimaakaava 2050: Luontoselvityskohteiden maakunnallinen arvo” todetaan Stansvikin luonto arvokkaaksi ja linnuston osalta valtakunnallisesti poikkeavan monimuotoiseksi.

Helsinkiläiset ovat keränneet noin 5000 ihmisen allekirjoittaman adressin metsän suojelemiseksi ja asemakaavan kaatamiseksi. Somessa vielä useammat kaupunkilaiset ottavat kantaa Stansvikin luonnon puolesta. Kaupungintalon edustalla on järjestetty uutismediassa huomioituja mielenosoituksia Helsingin metsien säilyttämiseksi. Arvostan työtä, jota yksittäiset ihmiset ja järjestöt ovat tehneet lähiluonnon suojelemisen eteen. Minäkin haluan toimia. En köytä itseäni puuhun, mutta valtuustoaloitteella teen sen, mitä kaupunginvaltuutetut vain voivat asian eteen tehdä: esittää aiemmin tekemänsä huonon päätöksen muuttamista ja järkevöittää rakentamista poliittisin ponnistuksin.

Jos Stansvikinkallion rakentaminen kohdistuisi ainoastaan alueen luoteisosaan, säästyisi vanhaa metsää sellainen alue, joka varjelee luonnon monimuotoisuutta ja sopii virkistyskäyttöön. Asuntotuotannon tavoitteiden toteuttaminen ja luonnon säilyttäminen on jatkuvaa tasapainoilua, mutta tässä tapauksessa rakentaminen olisi mahdollista toteuttaa myös vallitsevaa suunnitelmaa suppeammalle alueelle. Näin säilyisivät Stansvikin muodostaman ympäristökokonaisuuden kannalta tärkeät alueet.

Kaupunkimetsien suojelu on tulevaisuuden ympäristöteko. En halua, että lasten elinympäristö on betonia ja asvalttia, vaan vehreää kasvistoa, eläimiä ja puita, joissa näkyvät sadat vuosirenkaat.

Artikkelikuvan kuvaaja: Elina Seimola