HKL:n johtokunta näyttää vihreää valoa liikelaitoksen yhtiöittämiselle

Helsinki skyline

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen (HKL) poliittinen johto päätti tänään 26.8. puoltaa sitä, että kaupungin kestävän liikkumisen palvelujen tuotanto sekä varikoiden ja vaunukaluston hallinnointi hoidettaisi jatkossa voittoa tavoittelemattoman kaupungin omistaman yhtiön toimesta. Haluamme siirtää HKL:n liiketoiminnan tammikuussa 2022 perustettavalle yhtiölle, pois lukien metrotoiminnot, jotka siirtyisivät yhtiön järjestämisvastuulle vasta myöhemmässä vaiheessa.

Pidän yhtiöittämistä erityisen hyvänä. Helsingin raitioliikenne laajenee ennennäkemättömällä tahdilla. Isojen raidehankkeiden tavoitteena on tarjota helsinkiläisille mahdollisuus liikkua sujuvasti koko pääkaupunkiseudun alueella. Toimivat joukkoliikenneyhteydet raivaavat teille tilaa myös yksityisautoille.

HKL:n yhtiömuotoinen toiminta mahdollistaa seudullisen kasvun ja sellaiset investoinnit, joita ei olisi mahdollista toteuttaa kaupungin liikelaitoksena. Suurten suunnitelmien keskellä on tärkeää huolehtia rahavirtojen ennakoitavuudesta ja taloudellisten riskien hallinnasta. Kruunusiltojen kaltaisia budjetin ylityksiä ei saa enää tapahtua. Perustettavan yhtiön ei ole tarkoitus tuottaa voittoa tai jakaa osinkoja omistajilleen, joten edunsaajina olisivat veroa maksavat kaupunkilaiset.

Yhtiöittämistä on valmisteltu perinpohjaisesti. Olemme johtokunnassa kuulleet HKL:n työntekijöitä, viranhaltijapuolen asiantuntijoita ja perehtyneet aikaisempiin selvityksiin sekä yhtiöittämisen tuomiin etuihin. Lopullinen päätös yhtiöittämisestä tehdään kaupunginhallituksessa ja sinetöidään kaupunginvaltuustossa 22.9.2021.

Mirita Saxberg, kokoomuksen kaupunginvaltuutettu, HKL:n johtokunnan jäsen