Helsinki tarkistaa vihdoin sote-palvelujen palvelusetelien arvoja

Tekemäni valtuustoaloitteen pohjalta Helsingin kaupunginvaltuusto päätti tuoreeltaan tarkistaa sote-palvelusetelien arvoja yleisten kustannusten nousua vastaavaksi.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että sosiaali- ja terveyspalveluja tuottavat yritykset voivat jatkossa saada palveluistaan kohtuullisemman korvauksen. Kustannukset ovat nousseet voimakkaasti, mutta kaupunki on aiempien vuosien aikana nostanut palvelusetelien arvoa hyvin laiskasti. Meille julkisia terveydenhuoltopalveluja käyttäville kaupunkilaisille tämä päätös tuo konkreettista helpotusta esimerkiksi lääkärille ja hammashoitoon pääsyyn, sekä nostaa mm. vanhusten saaman hoivan tasoa.

Tein aloitteen kolmesta syystä. Nyt hoitojonot ovat sietämättömän pitkät, eikä aikoja tahdo saada. Osa terveyspalvelujen tarjoajista ei saa työstään asianmukaista palkkiota ja pitkittyessään nykytilanne johtaisi vääjäämättä ostopalveluina järjestettävien sote-palveluiden tarjoajien määrän vähenemiseen vielä entisestään. On myös eriarvoistavaa, jos palvelusetelin arvo on jatkuvasti palvelusta asiakkaalle aiheutuneisiin kustannuksiin nähden riittämätön.

Olen erityisen iloinen siitä, että tämä päätös palvelusetelien arvojen tarkistamisesta tulee parantamaan nyt sekä kaupunkilaisten saamia palveluja, yhdenvertaisuuden toteutumista ja helsinkiläisten yrittäjien toimintamahdollisuuksia. Palvelusetelien arvojen penkomisen myötä Helsingissä päätettiin nimittäin myös alkaa kiinnittää huomiota kaupungin omien sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotannon kustannusten avoimeen ja selkeään vertailtavuuteen.

Tähän asti kaupungin itse tuottamien sote-palvelujen kustannuksia ja hintoja on pidetty vakan alla, eikä niitä ole ollut mahdollista vertailla ostopalveluna tuotettavien palvelujen kustannusten kanssa. Oma valistunut veikkaukseni on, että kaupungin itse tuottamat terveyspalvelut tulevat kalliimmiksi, kuin julkisten terveyspalveluiden tuottaminen sopimuspalveluna alihankintana ja ulkoistamalla.

Kustannusrakenteen järkevöittäminen on erittäin tärkeää etenkin nyt, kun valtion sote-uudistus leikkaa Helsingin taloutta. Kaikkein tärkeintä on turvata yhdenvertaiset palvelut kaikille kaupunkilaisille sekä parantaa palvelujen saatavuutta.