Tulevaisuuden kaupunki on yrittäjän paratiisi

Suomi on tuensaajan veroparatiisi. Jokainen meistä saa julkista tukea. Meillä on maksuton koulu, opiskelu, osin maksuton päivähoito, edullinen joukkoliikenne, lähes ilmainen terveydenhoito, sekä työttömyyskorvaukset. Kaikki ilmainen on kuitenkin jonkun maksamaa. Jokainen työpaikka on jonkun luoma. Suurin osa uusista työpaikoista syntyy pieniin kasvuyrityksiin. Suomalaisista yrityksistä noin 90 prosenttia on alle viiden hengen mikrokokoisia yrityksiä – yksityisiä elinkeinonharjoittajia tai kassalla visaelectronin läpimenosta juhlivia toimitusjohtajia. Julkinen talous pyörii yritysten verotulojen ja sakkorahojen varassa.

 Sana ”yrittäjä” ei ole 90-luvun lamalapsista varttuneiden aikuisten korvissa kaunis. Se sisältää mielikuvia hallitsemattomista riskeistä, veromätkyistä ja byrokratiasta. On otettava henkilökohtaista pankkilainaa, sillä yrityslainaa tai Finnveran takausta ei myönnetä Tiina Toiminimelle. Alkuinvestointien jälkeen on maksettava juoksevat ennakkoverot, ALVit, YELit ja TyELit. Asuntolainan korot kiipeävät, kunnallisveroprosentti kohoaa ja Tiina on raskaana. Työnantajalle alettiin nyt maksaa könttäsumma työntekijän vauvalaskusta, mutta yrittäjän oma äitiysloma ei oikeuta korvaukseen. Huolimatta nykyisestä yrityksiä tukevasta hallitusohjelmasta on yrittäjä ainoa, joka heittäytyy sosiaaliturvan ulkopuolelle. Tärkeimpiä uudistuksia olisivat yrittäjän eläkemaksun puolittaminen ja sillä saatavan eläkkeen ja esimerkiksi äitiyspäivärahan määrän tuplaaminen.

Paremman elämän puolesta on kuitenkin mahdollista äänestää jo tulevana sunnuntaina – kunnissa päätetään yrittäjien toimintaedellytyksistä, ja sitä myötä niihin syntyvien työpaikkojen määristä. Paperisota- ja lupamenettelyjä voidaan helpottaa. Käyttämättömät tilat voidaan valjastaa maksuttomiksi pop-in -toimitiloiksi ja start-up -keskuksiksi. Kivijalkayrittäjien vuokrataso on liian korkea. Työlle välttämättömän autoilun mahdollisuuksia voi parantaa lisäämällä toimitiloihin kuuluvien parkkipaikkojen määrää, sekä ottamalla käyttöön Yrittäjä-tunnuksen. Tunnuksella olisi sallittua pysäköidä lastausta varten muillekin kuin parkkialueiksi merkityille alueille, sekä ajaa huoltajolle sallituilla teillä.

Yrittäjiä ei pidä kiusata, vaan poistaa rajoituksia ja lisätä toimivaltaa. Yrittäjiä on kuultava kokemusasiantuntijoina kaupunkien ja niiden palveluiden suunnittelussa silloin, kun laaditaan virkamiesvalmistelun perusteina olevia toimintastrategioita. Lisäksi yrittäjät on otettava mukaan kaavoitusprosessiin jo varhaisen suunnittelun vaiheessa. Rakennus- ja tiesuunnittelu vaikuttavat ratkaisevasti monen firman toimintaan. Kuntien on myös yksityistettävä palveluitaan paikallisille toimijoille. Julkinen sektori ei saa syödä yksityisen markkinoita, vaan myös sen on oltava alisteinen kilpailulle. Näin palvelut ovat kustannustehokkaampia ja laadultaan parempia.

Toimiviin yrityksiin syntyy työtä. Työ synnyttää hyvinvointia. Hyvinvoiva kaupunki tukee jokaista asukastaan. Heikommassa asemassa olevaa on mahdollista kantaa silloin, kun on olemassa vahvempi, joka jaksaa. Tiina Toiminimi on Suomen selkäranka. Sen painetta täytyy helpottaa. Yrittäjän paratiisi on kivuton arki ja turvallinen toimeentulo.

Lisätty 05.04.2017