Ahkeruuden pitää palkita – Nyt on oikea aika laskea työn verotusta

Mirita Saxberg Arjen sankarit Lasketaan työn verotusta ja lisätään ostovoimaa sekä kasvatetaan veropohjaa kokoomus Helsinki Eduskuntavaalit2023

Unelmoitko siitä, että elintaso paranee ja palkasta jää enemmän käteen? Niin minäkin. Lasketaan työn ja yrittämisen verotusta. Työstä on jäätävä käteen enemmän kuin sosiaaliturvasta. Kun työnteko kannattaa, koko Suomi voi paremmin. Vain silloin voimme auttaa apua tarvitsevia.

Työn verotuksen laskeminen on turvallista. Ostovoima ja veropohja kasvaa, mikä lisää verokertymää. Verotuksen keventäminen nostaa talouden kasvua ja kannustaa työntekoon, minkä kautta valtio saa osan veroalen hinnasta takaisin. Julkinen talous on kaikkien vastuulla, ei vain harvojen.

Lasketaan työn verotusta oikeudenmukaisesti kaikille. Ei ainoastaan pieni- ja keskituloisille.

Kuudesosa ansiotuloverokertymästä johtuu suurituloisilta. Näitä yli 100 000 euroa tienaavia on Suomessa vain noin 80 000 henkilöä. Veronmaksajien hartiat ovat niin kapeat, ettei niiden päälle mahdu enempää taakkaa. Lisäksi jo keskituloisten progressio on niin jyrkkä, että nettotuloilla on lapsiperheen vaikea maksaa elämisen menoja kustannusten noustessa. Tilanne on hyvin vakava, jos veroprosenttia edelleen korotetaan.

Systeemiä tärkeämpää on ihminen. Suomen velka on kasvanut istuvan vasemmistohallituksen aikana. Nyt velkataakka on noin 25 000 euroa jokaista suomalaista kohden. Emme voi antaa lapsillemme syntymälahjaksi velkaa. Liialliset velan korot syövät hyvinvointia, sosiaaliturvaa ja palveluja. Velkaantuminen ei lakkaa ennen, kuin työstä tehdään palkitsevampaa ja yrittäjien työllistämisen mahdollisuuksia parannetaan.

Kokoomus ei kevennä verotusta velaksi, vaan verotuksen painopiste kohdistetaan haittojen, päästöjen sekä kulutuksen verotukseen.

Ansiotuloveron helpotusten lisäksi on huomioitava yrittäjät. Etenkin mikrokokoiset ja pienet elinkeinonharjoittajat jäävät korkeiden menojen alle. Pienemmistä yrittäjistä puolet elävät köyhyysrajan alapuolella. Tämä ei ole kestävää. Hyvinvoivat yrittäjät luovat lisää työtä.

Osinkoja, voittoja ja yritystuloa rokotetaan samalla, kun niiden verotusta yritetään edelleen kiristää. Omistajat maksavat korkeaa osinkoveroa. Puheet listaamattomien yritysten alhaisesta osinkoveroprosentista eivät ole totta. Osinko ei ole verotonta, vaan kahdesti verotettua tuloa.

Työn verotuksen kiristäminen tai perustulo ei ole oikea ratkaisu

Liian korkean verotuksen vuoksi valtion verokertymä voi jopa pienentyä. Korkea verotus lisää harmaata taloutta ja veronkiertoa, sekä poismuuttoa. Talouskasvu syntyy ainoastaan työn kautta. Työllisyyden lisääminen ei onnistu ilman kannustimia ja vastikkeellista sosiaaliturvaa. Pelkät veronkevennykset eivät riitä. Lyhennetään ansiosidonnaisen aikaa. Työllistyminen tapahtuu usein ansiosidonnaisjakson lopussa.

Ansiosidonnaisjakso on tärkeä turva työttömyyden varalle, mutta jakson kesto on liian pitkä. Lyhempi ansiosidonnaisen jakso helpottaa myös Suomen kohtaanto-ongelmaa. Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen mukaan ansiosidonnaisen jakson lyhentäminen puolella parantaa työn kannustimia, mutta ei kuitenkaan lisää tuloeroja.

Ei ole kestävää, että työtä tekevä vähemmistö maksaa sosiaaliturvalla elävän enemmistön hyvinvoinnin.

Kokonaisuudessa työttömyysetuuksia maksetaan nyt liikaa. Niitä on karsittava. Osa ihmisistä taas saa aivan riittämätöntä työttömyysetuutta. Esimerkiksi on lapsiperheitä, jotka elävät köyhyydessä. Tämä on korjattava. Yrittäjänä työllistyvät putoavat pois yhteiskunnan turvaverkosta. Yrittäjäksi ryhtymistä on helpotettava vähentämällä siihen liittyviä riskejä.

Arki toimii, kun rahaa jää myös vapaa-aikaan ja vaurastumiseen.