Koulutukseen ohjataan lisää rahaa, jotta opettajilla on aikaa olla läsnä

Mirita Saxberg Koulutus järjestetään kunnolla

Helsinki on panostanut kasvatukseen ja koulutukseen, mutta ei riittävästi. Toimialan määrärahat kasvavat tämän vuoden budjetissa. Silti rahoitusta tarvitaan tulevaisuudessa vielä lisää, jotta nuorten hyvinvointi paranee.

Koronan aiheuttamat vahingot ovat lisänneet kaupungin käyttömenoja. Mennyt vuosi on ollut kaikille vaikea. Hankalista ajoista selvitään ainoastaan turvaamalla se, mikä on kaikkein tärkeintä: lasten laadukas kasvatus ja nuorison koulumenestys. Etäopetusaika ja parin vuoden takaiset ammattikouluihin kohdistuneet rajut uudistukset ovat aiheuttaneet sen, että opetusta on siirretty koteihin ja työpaikoille aivan liikaa. Nuoret eivät tule huomatuiksi eikä kohdatuiksi. Yksinäisyys ja syrjäytymisen riski on kasvanut.

Onneksi kaupungin taloutta on pitkään hoidettu hyvin ja edellisen tilikauden tulos on ylijäämäinen. Talousarvion ennuste ylittyi 234 milj. euroa. Tämä johtui paitsi kuntien saamista koronatuista, myös arvioitua isommasta verokertymästä. Tulkitsen asian niin, että koulutuksen määrärahoja on varaa lisätä ja samalla veroprosenttia voidaan laskea. Mitä enemmän meillä kaupunkilaisilla on käyttörahaa ostaa tuotteita ja palveluita, sitä paremmin koronasta lamaantuneet yrittäjät toipuvat.

Opiskelu on myös luonnollinen osa työelämää. Oppilaitosten tekemä yritysyhteistyö parhaimmillaan tiivistyy sellaiseksi, että se vahvistaa yritysten toimintaa, tutkimusta ja kehitystä, tukee nuorten työnsaantia, sekä käynnistää nuoria startupeja. Opiskelijat tarvitsevat nyt tehokasta opintojen ohjausta. Toisen asteen opintoja ei saa keskeyttää. Keskeyttävien määrä on jatkuvasti liian suuri. Ehkäistään tehokkaasti syrjäytymistä ja kouluväkivaltaa. Tulevien veronmaksajien mielenterveys on myös tulevien eläkkeensaajien asia.