Lasten edun turvaaminen on tärkeintä kaikessa päätöksenteossa

Mirita Saxberg Lapset kasvatetaan rakkaudella

Koulutuksen ja varhaiskasvatuksen on oltava laadukasta. Minulle se tarkoittaa sitä, että lasten tarpeet huomataan ja päätösten lapsivaikutukset arvioidaan etukäteen. Lasten tarve on saada huomiota ja syliä. Siksi ryhmien on oltava pieniä. Hoitajia ja avustajia palkataan lisää, jotta aikuisilla on enemmän aikaa lapsille. Opettajien ja muun henkilökunnan työhyvinvoinnista huolehditaan kouluissa ja päiväkodeissa. Johtamisen ongelmia kartoitetaan ja niihin puututaan. Kahdessa kodissa asuvien lasten ja yksinhuoltajien tarpeet huomioidaan entistä paremmin esimerkiksi järjestämällä vuoroasuville lapsille koulukyydit tai bussikortit molemmista kodeista.

Kaupungin on järkevää tukea pienten lasten kotihoitoa

Kannatan pienten lasten hoitamista kotona, jos vanhempi voi tarjota ikään sopivia virikkeitä ja turvaa. Läheisen vanhemman yhteydestä tuleva turvallisuuden tunne varhaislapsuudessa lisää oppimista ja tukee myöhempää psyykkistä kehitystä. Yli 3-vuotiaiden lasten on hyvä oppia sosiaalista toimintaa ryhmässä, joten varhaiskasvatukseen on hyvä siirtyä viimeistään silloin. Lapsissa on eroja ja kaupungin tukijärjestelmän tulee huomioida erilaiset tarpeet. Kunnallinen kasvatus tulee kaupungille kalliimmaksi, kuin kotihoidon tukeminen. Olen tehnyt valtuustossa talousarvioaloitteen, että Helsinki palauttaa kuntalisän ainakin yhden vanhemman perheille, joissa hoidetaan kotona alle puolitoistavuotiasta lasta.

Päiväkodin ja koulun pitää löytyä läheltä kotia

Nyt lähiperiaatetta on vahvistettu ja kaupungissa pyritään arvioimaan varhaiskasvatukseen tulevien lasten lukumäärä entistä paremmin. Peruspalveluihin on oltava helppo päästä. Läheinen päiväkotipaikka on lasten etu. Kaupungin tehtävä on taata varhaiskasvatuksen laatu ja saatavuus. Yksityisten päiväkotien toiminnan tulisi olla paremmin kaupungin tukemaa ja valvomaa. Näin päivähoitopaikkoja löytyisi joustavammin, entistä lähempää koteja ja esimerkiksi kielitarjonta olisi monipuolisempaa. Yksityiseen päivähoitoon pitäisi olla pääsy jokaisella esimerkiksi palvelusetelin avulla. Yksityiset ei saa olla vain hyvätuloisia varten.

Lasten hyvinvointi lähtee kodeista

Kaupungin perheille suunnattuja palveluja kehitetään vastaamaan eri tilanteissa olevien perheiden tarpeita. Esimerkiksi parisuhdeterapiaa, vanhemmuuden tukea ja täsmähoitoa eroaville perheille on löydyttävä silloin, kun niitä tarvitaan. Nyt jonot ovat liian pitkiä ja palvelujen laatu vaihtelee. Turvallinen ja terve kotiympäristö on jokaisen lapsen perusoikeus. Vakavien ongelmien ennaltaehkäisy on myös tehokkain ja edullisin tapa hoitaa koulu- ja työikäisten mielenterveyttä, sekä ehkäistä häiriöistä johtuvia monialaisia ongelmia.

Lue lisää: 1.Kotihoidontuen Helsinki-lisä   2.Lastenvalvonnan laatu 3.Perhevapaat ja työ    4.Eroperheet    5.Perhepäivähoito    6.Opetus ja kasvatus